Cerere de oferte: Contractarea unei companii sociologice privind evaluarea eficienței Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă

coperta studii site EG 1 ajustat pentru civic

Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” anunță concurs pentru selectarea unei companii sociologice care va presta servicii de evaluare a eficienței Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă  (ANOFM). Scopul de bază al companiei este evaluarea eficacității și eficienței ANOFM și a unităților sale teritoriale precum și formularea recomandărilor de îmbunătățire a activității. Una din metodele de evaluare a ANOFM este sondarea percepției beneficiarilor privind serviciile prestate, precum și testarea practică a nivelului de deservire a beneficiarilor. 

 • Solicitarea de oferte: 2022. Companie sociologica
 • Data publicării anunțului: 17 august 2022
 • Termenul limită de prezentare a dosarului: 29 august 2022, ora 10.00 dimineața
 • Procedura de achiziție: Licitație deschisă
 • Modalitatea de contractare: Contract de prestare servicii 

Activitățile detaliate pe care va trebui să le desfășoare compania sociologică cuprind:

 1. Elaborarea unui sondaj în rândul beneficiarilor ANOFM (șomerilor) de evaluare a percepțiilor privind serviciile primite
 2. Derularea unor sesiuni de Focus Grup cu beneficiarii serviciilor prestate de ANOFM
 3. Efectuarea unor vizite la oficiile teritoriale ale ANOFM și aplicarea metodei de Mystery Shopping pentru evaluarea serviciilor prestate și nivelul de conformitate cu reglementările în vigoare

Activitatea face parte din cadrul proiectului „Asistență tehnică Guvernului și Parlamentului pentru promovarea politicilor de redresare echitabilă și justiție economică”. Proiectul este finanțat de către Fundația Soros Moldova și va fi implementat în perioada aprilie 2022 – aprilie 2023.

DEPUNEREA DOSARULUI

Dosarul de aplicare va cuprinde următoarele documente:

 • Ofertă tehnică;
 • Ofertă financiară. 

Detalii și termenii de referință privind modalitatea de înaintare a ofertelor pot fi găsite în Instrucţiunile pentru ofertanţi (fișierul „cerere de ofertă”atașat mai jos). 

Termenul limită de prezentare a dosarului: 29 august 2022, ora 10.00 dimineața. Dosarul de aplicare va fi transmis electronic, prin e-mail, la următoarea adresă: procurari@expert-grup.org

DOCUMENTE

Cererea de oferte include:

 • Scrisoarea de invitație; 
 • Instrucțiune pentru ofertanți; 
 • Termenii de Referință.

Formularele pentru Oferte: 

 • Formularul A, Plan de activitate;
 • Formularul B, Oferta Tehnică;
 • Formularul C, Oferta Financiară.

Descărcați mai jos formularele:

 Formularul A, Plan de activitate; |   Formularul B, Oferta Tehnică; |  Formularul C, Oferta FinanciarăCerere de ofertă