Servicii de consultanță privind oferirea suportului metodologic pentru acreditarea serviciului social „Centru de zi pentru persoanele cu dizabilități și TSA”

TERMENI DE REFERINŢĂ

Servicii de consultanță privind oferirea suportului metodologic pentru acreditarea  serviciului social

„Centru de zi pentru persoanele cu dizabilități și TSA”

I. CONTEXT

AO SOS Autism este o organizaţie apolitică, nonguvernamentală şi de protecţie socială a copiilor cu tulburări de spectru autist (în continuare – TSA) şi a familiilor acestora, înfiinţată în anul 2008. Misiunea AO SOS Autism este de a crea și dezvolta servicii sociale, pentru a îmbunătăți calitatea vieții persoanelor cu TSA și alte dizabilități, prin promovarea drepturilor acestora, crearea și dezvoltarea serviciilor sociale, sensibilizare şi conştientizare în probleme legate de autism.

În perioada anilor 2021-2023, AO SOS Autism implementează proiectului „Șanse egale la servicii sociale pentru persoanele cu dizabilități și TSA” finanțat din resursele Uniunii Europene în cadrul proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”, cofinanțat și implementat de Fundația Soros Moldova în parteneriat cu Keystone Moldova și  AO Institutum Virtutes Civilis.  

Una din activitățile proiectului, stabilite pentru perioada august-septembrie 2022 prevede oferirea suportului metodologic în elaborarea pachetului de documente pentru acreditarea serviciului social „Centru de zi pentru persoanele cu dizabilități și TSA”.

În acest context, AO SOS Autism, în cadrul proiectului  angajează un consultant/consultantă în domeniul social pentru elaborarea pachetului de documente privind acreditarea serviciului social „Centru de zi pentru persoane cu dizabilități și TSA”.

Consultantul/consultanta va fi selectat(ă) în baza dosarului.

II. SARCINILE INCLUSE ÎN SERVICIILE DE CONSULTANȚĂ:

Nr.

Sarcini

Perioada

Livrabile

Număr zile consultanță

1.

Analiza de birou a documentelor (cadrul normativ, regulament intern al serviciului, organigrama conform statelor de personal, documente conform HG nr.569/2019 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind
 organizarea și funcționarea Serviciului social
„Centrul de zi pentru persoane cu dizabilități”
și a Standardelor minime de calitate)

septembrie 2022

Raport sumativ privind crearea și dezvoltarea serviciului social «Centru de zi pentru persoanele cu dizabilități și TSA»

1

2.

Elaborarea Manualului de proceduri interne privind organizarea și funcționarea serviciului social «Centru de zi pentru persoanele cu dizabilități și  TSA», care va include:

1)      Procedura privind admiterea solicitanților în cadrul Serviciului;

2)      Procedura privind sistarea serviciilor;

3)      Procedura de protecție a datelor cu caracter personal;

4)      Procedura cu privire la protecția împotriva abuzurilor și neglijării ale beneficiarilor Serviciului;

5)      Procedura privind notificarea incidentelor deosebite ce au avut loc în procesul de prestare a serviciilor

6)      Procedura privind depunerea și examinarea petițiilor beneficiarilor și personalului angajat în cadrul Serviciului;

7)      Procedura de evaluare a competențelor profesionale a personalului din cadrul Serviciului;

8)      Procedura de supervizare profesională;

Alte proceduri (în baza consultărilor cu specialiștii din cadrul Serviciului pot fi identificate și alte proceduri)

septembrie 2022

Manual de proceduri interne privind organizarea și funcționarea Serviciului social «Centru de zi pentru persoanele cu dizabilități și  TSA» (proiect)

5

3.

Consultarea procedurilor cu prestatorul de servicii și revizuirea documentelor în baza recomandărilor înaintate

septembrie 2022

Manual de proceduri interne privind organizarea și funcționarea Serviciului social «Centru de zi pentru copii cu dizabilități și  TSA»

1

4.

Elaborarea documentelor de planificare:plan strategic de dezvoltare a Serviciului, plan anual de activitate a Serviciului

septembrie 2022

Plan strategic de dezvoltare a Serviciului

Plan  anual de activitate

1

5.

Elaborarea Planului de formare profesională a specialiștilor din cadrul Serviciului, în baza necesităților de formare identificate

septembrie 2022

Chestionar de evaluare a necesitățile de instruire

Plan de formare profesională a specialiștilor

2

*

TOTAL

*

*

10

Notă: Termenele limită vor fi concretizate și definitivate la semnarea contractului de prestare servicii.

 

III. CERINȚE DE CALIFICARE

  • Studii superioare sau post-universitare în domeniul protecției sociale a tinerilor;
  • Experiență de cel puțin 5 ani în prestarea serviciilor de consultanță în domeniul social;
  • Experiență în elaborarea documentelor de politici;
  • Experiență de comunicare cu reprezentanții autorităților publice și ai OSC-urilor.

IV. PERIOADA DE CONTRACTARE: august - septembrie 2022.

V. PROCEDURA DE APLICARE:

Persoanele interesate sunt încurajate să expedieze:

1) CV-ul candidatului/candidatei care demonstrează calificările, competențele și experiența relevantă consultanței (max. 4 pagini);
2) Oferta financiară elaborată conform Anexei nr. 1 din ToR.

Termenul limită de prezentare a dosarelor este 23 august  2022, ora 17.00.

Documentele semnate și scanate pot fi expediate la adresa de e-mail: sosautism.rm@gmail.com, cu mențiunea „Servicii consultanță în domeniul elaborării documentelor pentru acreditarea serviciului social”

Detalii suplimentare pot fi solicitate de la numărul de telefon: 0 79665632 sau la adresa de e-mail menționată. Persoana de contact: Viorica Vornicescu.

VI. CRITERII DE SELECTARE

Nr.

Cerințe de calificare

Punctaj

1.

Studii superioare sau post-universitare în domeniul protecției sociale

15 puncte

2.

Experiență de cel puțin 5 ani în prestarea serviciilor de consultanță în domeniul social

30 puncte

3.

Experiență în elaborarea documentelor de politici

30 puncte

4.

Experiență de comunicare cu reprezentanții autorităților publice și ai OSC-urilor

15 puncte

5.

Oferta de preț

10 puncte

                                                                                                                                                                                                                                        Anexa nr. 1

                                                                                                           OFERTA FINANCIARĂ

în cadrul concursului de achiziție a serviciilor de consultanță privind oferirea suportului metodologic pentru acreditarea  serviciului social „Centru de zi pentru persoanele cu dizabilități și TSA”

Nr.

Sarcini

Livrabile

Număr zile consult-anță

Cost zile de consultanță, MDL, cu toate taxele incluse

1.

Analiza de birou a documentelor (cadrul normativ, regulament intern al serviciului, organigrama conform statelor de personal, documente conform HG nr.569/2019 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind
 organizarea și funcționarea Serviciului social
„Centrul de zi pentru persoane cu dizabilități”
și a Standardelor minime de calitate)

Raport sumativ privind crearea și dezvoltarea serviciului social «Centru de zi pentru persoanele cu dizabilități și TSA»

1

 

2.

Elaborarea Manualului de proceduri interne privind organizarea și funcționarea serviciului social «Centru de zi pentru persoanele cu dizabilități și  TSA», care va include:

9)      Procedura privind admiterea solicitanților în cadrul Serviciului;

10)   Procedura privind sistarea serviciilor;

11)   Procedura de protecție a datelor cu caracter personal;

12)   Procedura cu privire la protecția împotriva abuzurilor și neglijării ale beneficiarilor Serviciului;

13)   Procedura privind notificarea incidentelor deosebite ce au avut loc în procesul de prestare a serviciilor

14)   Procedura privind depunerea și examinarea petițiilor beneficiarilor și personalului angajat în cadrul Serviciului;

15)   Procedura de evaluare a competențelor profesionale a personalului din cadrul Serviciului;

16)   Procedura de supervizare profesională;

Alte proceduri (în baza consultărilor cu specialiștii din cadrul Serviciului pot fi identificate și alte proceduri)

Manual de proceduri interne privind organizarea și funcționarea Serviciului social «Centru de zi pentru persoanele cu dizabilități și  TSA» (proiect)

5

 

3.

Consultarea procedurilor cu prestatorul de servicii și revizuirea documentelor în baza recomandărilor înaintate

Manual de proceduri interne privind organizarea și funcționarea Serviciului social «Centru de zi pentru copii cu dizabilități și  TSA»

1

 

4.

Elaborarea documentelor de planificare:plan strategic de dezvoltare a Serviciului, plan anual de activitate a Serviciului

Plan strategic de dezvoltare a Serviciului

Plan  anual de activitate

1

 

5.

Elaborarea Planului de formare profesională a specialiștilor din cadrul Serviciului, în baza necesităților de formare identificate

Chestionar de evaluare a necesitățile de instruire

Plan de formare profesională a specialiștilor

2

 

*

TOTAL

*

10

 

Ofertantul N/P___________________________________________________________

Data______________

Articol adaugat de: Viorica Vornicesku