Licitație deschisă repetată cu privire la procurarea unui imobil pentru crearea serviciului social Casă Comunitară în raionul Fălești

În cadrul proiectului „Acasă în siguranță” implementat de Asociația Părinților Persoanelor cu Dizabilități „Eternitate”, finanțat din resursele financiare a Uniunii Europene , co-finanțat și implementat de Fundația Soros Moldova, în parteneriat cu Asociația Keystone Moldova și AO Institutum Virtutes Civilis,   în baza contractului de grant Nr. G15160 din 26.10.2021, este preconizată achiziția unui imobil (casă de locuit).

În acest sens, solicităm oferte de la potențiali vânzători (persoane fizice sau juridice) care au în vânzare imobile.   

DEPUNEREA DOSARULUI

Dosarul de aplicare va cuprinde oferta tehnică și financiară.

Acesta va fi depus în conformitate cu cerințele din Caietul de sarcini și în strictă conformitate cu procedura prevăzută în Instrucțiunile pentru ofertanți.

Anexele le  găsiți aici:

Caiet de sarcini

Instrucțiune ofertanți

Scrisoare de invitație 

Oferta Tehnică 

Oferta Finaciară

Dosarul de aplicare va fi transmis prin e-mail la următoarea adresă: eternitate.falesti@outlook.com sau depuse pe suport de hârtie, în plic sigilat,  la oficiul AOPD „Eternitate” care se află în  incinta Casei de Cultură, s. Obreja Veche, r-nul Fălești.  

Termenul limită de prezentare a dosarului: 18 august 2022, ora 17.00

Dosarele incomplete nu vor fi examinate.

După expedierea dosarelor, vă rugăm să vă asigurați că dosarul a fost recepționat de Asociația Părinților Persoanelor cu Dizabilități „Eternitate”,  care va confirma acest fapt sub forma unui e-mail de confirmare. Asociația Părinților Persoanelor cu Dizabilități „Eternitate”, este responsabilă numai pentru ofertele confirmate.

DATE DE CONTACT

Pentru întrebări referitoare la condițiile Concursului și cu privire la modul de depunere a dosarelor, vă rugăm să contactați pe Ludmila Jalbă, directoare de proiect, tel. 062177830 e-mail: eternitate.falesti@outlook.com