Anunț de participare la licitația publică deschisă privind achiziționarea lucrărilor de modernizare a sistemului de iluminat public din s.Caplani,r.Ștefan Vodăi din

 

În cadrul Proiectului de implicare civică în guvernare locală – Mă IMPLIC – finanțat de

Agenția Elvețiană pentru Cooperare și Dezvoltare și implementat de către

Fundația SKAT Consulting,Primăria s.Căplani de comun cu Echipa de inițiativă Locală,

lansează începînd cu data de 20.05.2022 ,ora 9.00,procedura de licitație publică deschisă

privind lucrările de Modernizare a sistemului de iluminat public din s.Căplani,r-n Ștefan Vodă.

Îndemnăm agenții economici înteresați să depună oferte în cadrul procedurii de licitație publică

deschisă menționate mai sus la sediul Primăriei satului Căplani, pe adresa – s.Căplani,r-n Ștefan

Vodă. Data limită de depunere a ofertelor este 06.06.2022, ora 11:00.

Atenție !!!  Această procedură este exceptată conform art.5 alin. (1) lit.m din Legea nr.131/2015

privind achizițiile publice și art.6 alin.(1) din Memorandumul de înțelegere între Agenția Elvețiană

pentru Dezvoltare și Cooperare și Cancelaria de Stat a Republicii Moldova privind prima fază

a Proiectului „Mă – implic – Proiect de implicare civică în guvernrea locală”,de la aplicarea legislației

naționale în materie de achiziții publice.

Documente anexate :

https://docs.google.com/document/d/1VQxsezY7gt3FMBMphqpX5VUWZ1Hqh-WG/edit?usp=sharing&ouid=100351962200527892901&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/document/d/1ctPreRqGrgcilgwo7uTHs-1jWy506DdB/edit?usp=sharing&ouid=100351962200527892901&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/document/d/1I7ZgQVO6lf7zHtH2bsKvnEJ3UgrWzobX/edit?usp=sharing&ouid=100351962200527892901&rtpof=true&sd=true

Pentru mai multe detalii contactați la numărul de telefon -068028908.

Adresa  electronică

primariac@mail.ru

Cu respect

Primarul satului Căplani

Articol adaugat de: Liubovi Becciu