AO Pro-Development solicită oferte de preț pentru procurarea produselor igienico-sanitare

Asociația Obștească „Pro-Development” solicită oferte de preț pentru procurarea produse igienico-sanitare specificate mai jos, în cadrul proiectului „Suport de urgență pentru refugiații vulnerabili din Ucraina în Moldova” realizat de Caritas Cehia în parteneriat cu Pro-Development și finanțat de Uniunea Europeană (DG ECHO – Direcția Generală pentru Ajutor Umanitar şi Protecţie Civilă).

Cererea de ofertă poate fi vizualizată la link-ul de mai jos:

Accesati aici parametrii ofertei

Invitație de participare la concursul pentru achiziția produselor igienico-sanitare

  • Autoritatea contractantă: AO „Pro-Development”
  • IDNO:1017620006984
  • Adresa: mun. Chișinău, str. R. Williams, 10.
  • Candidații eligibili: operatorii economici specializați în comercializarea produselor igienico-sanitare. Un avantaj constituie capacitatea agentului economic de a asigura livrare produselor în conformitate cu cerințele părții contractante. 

Modul de întocmire a ofertelor - pentru ca ofertele să fie examinate, dosarul va include în mod OBLIGATORIU următoarele:

  • Descrierea profilului companiei (maximum o pagină) cu specificarea experienței anterioare relevante pentru condițiile actualei cereri de oferte. Constitue un avantaj mare: Capacitatea operatorului economic de a asigura livrare produselor igienico-sanitare  în conformitate cu cerințele părții contractante.
  • Oferta financiară, ținînd cont de parametrii tehnici indicați în parametrii cererii de oferte, cu specificarea țării de origine, termenul de garanție a produselor nu mai mic de 6 (șase) luni din momentul achiziționării. Prezentarea ofertelor în limba română sau limba rusă. Oferta financiară va conține data, ștampila companiei, rechizite bancare și date de contact (adresă, telefon fix, telefon mobil, e-mail).
  • Documente obligatorii ce urmează a fi prezentate de companie: autorizația operatorului economic, certificatul de înregistrare, certificat privind lipsa datoriilor față de bugetul de stat, oferta de preț cu TVA și la cota TVA 0%.

Criterii de evaluare a ofertelor

1. Corespunderea caracteristicilor înaintate pentru produsele igienico-sanitare;

2. Oferta de preț;

3.Termenul de garanție;

4.Disponibilitatea serviciilor de livrare.

Termen limită: Ofertele se primesc până la 12 mai 2022, ora 17:00.

Operatorii economici vor depune ofertele și documentele specificate în format electronic la adresa electronică: ccrm@caritas.cz

Informații suplimentare pot fi obținute de la: Anastasia Chistol, +373 69 52 43 31, anastasia.chistol@caritas.cz

AO „Pro-Development” își rezervează dreptul de a anule în orice moment procedura de selectare a ofertelor.