Fundația Est-Europeană anunță concurs pentru angajarea unui consultant în administrarea Fondurilor de Antreprenoriat pentru Tineri în cadrul proiectului ”Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică incluzivă și durabilă în Republica Moldova”Începând cu 1 februarie 2021, cu susținerea financiară a Uniunii Europene și cofinanțarea Suediei, Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Asociația Businessului European și Centrul Contact implementează proiectul „Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică incluzivă și durabilă în Republica Moldova”. Proiectul, cu durata de 40 de luni, are ca obiectiv să contribuie la dezvoltarea economică a Republicii Moldova prin implicarea activă a societății civile și altor părți interesate, ținând cont de prevederile Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, care cuprinde Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător.

În cadrul acestui proiect vor fi oferite 43 de granturi organizațiilor societății civile pentru implementarea proiectelor care prevăd crearea următoarelor structuri:
1. 6 centre de suport în afaceri
2. 10 Consorții
3. 2 Platforme ale OSC în domeniul antreprenoriatului social și mediu de afaceri
4. 10 Fonduri de Antreprenoriat pentru Tineri
5. 15 întreprinderi sociale

Printre acțiunile proiectului se enumeră crearea, dezvoltarea și capacitarea a 10 Fonduri de antreprenoriat pentru tineri.

În cadrul acestui concurs va fi selectat/ă un/o consultant/ă în administrarea Fondurilor de Antreprenoriat pentru Tineri (FAT) care va asista FAT în activitățile acestora.

Obiectiv
Sarcinile consultantului vor ajuta fondurile de antreprenoriat pentru tineri să-și extindă oportunitățile pentru grupurile vulnerabile și IMM-uri prin e-learning, formare și coaching, start-up-uri de dezvoltare a afacerilor, soluții de lucru inteligent, soluții digitale, inclusiv dezvoltarea comerțului electronic.

Responsabilități
Pentru buna desfășurare a proiectului, Fundația Est-Europeană intenționează să identifice un/o consultant/ă care va asista FAT în următoarele activități:
- Sistematizarea datelor cu referire la tinerii defavorizați din regiune și identificarea nevoilor acestora (tinerii NEET);
- Desfășurarea ședințelor de informare și sensibilizare cu tinerii NEET în teritoriu;
- Organizarea instruirilor antreprenoriale online și offline pentru tineri;
- Furnizarea consultărilor online și offline pentru tinerii defavorizați din regiune;
- Oferirea asistenței tinerilor defavorizați să dezvolte idei de afaceri;
- Organizarea concursurilor pentru sprijinirea ideilor de antreprenoriat pentru tineri;
- Facilitarea organizării panelurilor de experți independenți pentru evaluarea și  identificarea cel puțin a 10 idei de afaceri.
- Oferirea granturilor mici (până la 2000 EUR fiecare) tinerilor NEET și a mentoratului tinerilor antreprenori;
- Stabilirea unor indicatori de monitorizare/evaluare a progresului afacerilor dezvoltate de tinerii NEET;
- Aplicarea  elementelor de coaching în lucrul cu tinerii NEET;
- Evaluarea eficienta a riscurilor în lucru cu tinerii NEET.

Serviciile vor fi prestate în etape pe parcursul perioadei de implementare a proiectului (februarie 2022–decembrie 2023) timp de 50 zile lucrătoare  conform planului de activități al proiectului, coordonând etapele cu Fundația Est-Europeană.

Aspecte organizaționale
Contractantul va lucra sub supravegherea directă a Coordonatorului de proiect. Contractantul va lucra în afara oficiului FEE și va participa la toate ședințele legate de realizarea sarcinilor. Structura și conținutul documentelor menționate mai sus vor fi elaborate reieșind din cerințele FEE și ale proiectului. Toate materialele vor fi aprobate de  FEE.

Candidații eligibili
Candidații trebuie să demonstreze experiența anterioară în domeniu. 

Cerințe față de oferta financiară
Contractantul va indica în oferta financiară valoarea impozabila a unei zile lucrătoare, echivalentul a 8 ore lucrate.

Cerințe specifice față de candidați
- Studii superioare în științe economie, drept, sociologie sau alte domenii relevante;
- Experiență de lucru cu tinerii NEET și cu OSC-le din Republica Moldova;
- Experiență în elaborarea diferitor documente (regulament al concursului, grilă de evaluare), rapoarte, instrumente de;
- Abilitatea de a prezenta produsele conform orarului prestabilit;
- Abilități de instruire/ghidare;
- Abilități bune de comunicare și interacțiune cu reprezentanții societății civile.Dosarul trebuie să conțină următoarele
- Ofertă financiară care va fi calculată reieșind din valoarea impozabila a unei zile  lucrătoare, echivalentul a 8 ore lucrate.
- CV-ul candidatului care demonstrează experiența de lucru cu tinerii NEET;

Criterii de selecție a ofertelor

FEE va selecta expertul/ă în baza ofertei complete transmise până la termenul indicat.Criteriile de selecție vor include următoarele:

- 25% -Experiența candidatului în lucrul cu tinerii NEET;
- 25%- Capacitatea de instruire/ghidare a coordonatorilor de proiect; 
- 50% - Raportul preț-calitate-cantitate servicii.

Depunerea dosarului

Vă rugăm să prezentați materialele solicitate conform prezentului caiet de sarcini până la data de 13 februarie 2022, inclusiv.

Setul de documente va fi expediat electronic, la adresa de email: //concurs@eef.md/">concurs@eef.md cu textul:  Consultant în administrarea FAT în linia de subiect.

Doar candidații preselectați vor fi contactați.
Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

Fundația Est-Europeană oferă oportunități egale la angajare, fără deosebire pe criterii de rasă, culoare,  origine etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, identitate și orientare sexuală, vârstă, dizabilitate, opinii, apartenență politică sau orice alt criteriu similar.

Descarcă fișierele atașate

 

https://bit.ly/3AMQs2c