Concurs de selectare a unei companii/agenții pentru elaborarea materialelor promoționale/informaționale

Concurs de selectare a unei companii/agenții pentru elaborarea materialelor promoționale/informaționale

Autoritatea contractantă: AO Reprezentanța din Republica Moldova a Asociației Swiss Red Cross, cu sediul în mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 2.

Beneficiar: Centrul Național de Transfuzie a Sângelui (CNTS), cu sediul pe str. Academiei 11, mun. Chișinău.

SCOPULServicii de elaborare a materialelor promoționale/informaționale în domeniul promovării a donărilor de sânge voluntare neremunerate, sistematice în Republica Moldova.

       1. Sarcini specifice:

 • Elaborarea mesajului general, a mesajelor secundare, a designului și conținutului materiale promoționale/informaționale în baza informației primite de la proiect (spot video, logo, moto);
 • Testarea mesajelor elaborate, folosind focus-grupul, ca instrument sociometric (creat din reprezentanți ai grupurilor-țintă);
 • Dezvoltarea scenariilor pentru spotul video care să includă mesajele generale și secundare;
 • Producerea spotului video în limba romana (versiunea desfășurată 40 secunde, versiunea scurta 15/30 secunde), conform scenariului elaborat și aprobat de proiect;
 • Subtitrarea în limba rusă a spotului video si dublaj în limbajul mimico-gestual;
 • Elaborarea unui plan media pentru promovarea/diseminarea materialelor promoționale/informaționale ca publicitate socială. Vor fi identificate cele mai potrivite canale de comunicare a materialelor promoționale/informaționale elaborate.
 1. Livrabile 

1

Livrabile

2

Spot video (versiunea desfășurată 40 secunde, versiunea scurtă 15/30 secunde), cu subtitrarea în limba rusă si dublaj în limbajul mimico-gestual) 

3

Versiunea spotului video adaptat pentru rețelele de socializare

4

Designul și conținutul altor materiale promoționale/informaționale (logo, moto)

5

Plan media pentru promovarea/diseminarea materialelor promoționale/informaționale ca publicitate socială

Plata va fi efectuată prin virament bancar după livrarea și recepționarea produselor.

       3. Experiența și calificări

 • Studii în domeniile mass media, jurnalism, comunicare, tehnic sau alte domenii relevante;
 • Experiență în domeniul producerii materialelor promoționale/informaționale, inclusiv de elaborarea a scenariilor de cel puțin 3 ani;
 • Experiența în domeniul producerii materialelor promoționale/informaționale, inclusiv de elaborarea a scenariilor în domeniul de sănătate va constitui un avantaj;
 • Abilități de filmare, montare, editare a produsului în baza cerințelor stipulate de comanditar, astfel încât produsul final să corespundă cu cerințele înaintate de comanditar;
 • Experiență de lucru cu organizațiile internaționale și neguvernamentale;
 1. Dosarul de aplicare

Companiile/agențiile interesate urmează să prezinte următoarele documente/informații pentru a demonstra calificările lor:

 1. CV-ul companiei/agenției care confirmă experiența relevantă, cu specificarea personalului cheie implicat în realizarea materialelor promoționale/informaționale. Minim 3 persoane de referințe (ne rezervăm dreptul de a contacta aceste persoane pentru a confirma experiența din CV), exemple de livrabile similare realizate de companie/agenție (sub formă de link-uri).
 2. Oferta tehnică, care va conține viziunea privind realizarea sarcinilor, însoțită de un plan de acțiuni (max. 5 pag).
 3. Oferta financiară (în MDL), cu specificarea unui preț total și separat pentru livrabile, cu și fără TVA.

5.  Depunerea dosarului

Termenul-limită pentru depunerea dosarului: 6 Decembrie 2021, ora 17.00

Propunerile urmează a fi expediate la următoarea adresă e-mail: srcmoldova@redcross.ch cu indicarea referinței „Donarea de sânge”.

Numărul de telefon al persoanei de contact: +37379465839.

Swiss Red Cross își rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare în caz de necesitate.

Aplicațiile incomplete sau aplicațiile expediate după termenul-limită indicat nu vor fi luate în considerare pentru evaluare.

Caietul de sarcini şi alte documente aferente concursului sunt expuse public pe pagina web oficială a Centrul Național de Transfuzie a Sângelui www.cnts.md

Author: Daniela Alexeev

Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.

Become a Patron!Descopera ONG

Descopera Finanțatori

Active în ultima săptămănă