COLEGIUL "ALEXEI MATEEVICI" din Chișinău lansează anunțul de selectare a ofertei de procurare de echipament ITCOLEGIUL "ALEXEI MATEEVICI" din Chișinău lansează anunțul de selectare a ofertei de procurare de echipament IT.

Scopul anunțului este identificarea și selectarea celei mai bune oferte privind procurarea de echipament IT destinat pentru dotarea instituției de învățământ. Pentru detaliile tehnice, rugăm să solicitați informația prin mail la: colegiulalexeimateevici@gmail.com

Ofertele vor include obligatoriu:

  • lista echipamentului propus, luând în considerare parametrii incluși în configurație, specificând detaliat componentele (producător, model, etc.), cu specificarea condițiilor de menținere, temenelelor de livrare, instalare şi de garanție.
  • Oferta financiară (în lei, TVA la cota 0%).
  • Termenul de valabilitate a ofertei.
  • certificatul de înregistrare a companiei.

Criterii de evaluare a ofertelor:

1) Corespunderea caracteristicilor înaintate pentru echipament;

2) Oferta financiară;

3) Termenul şi condițiile de garanție;

4) Perioada de livrare şi instalare a echipamentului la destinație;

5) Conformitatea cu parametrii tehnici minimi solicitați.

Pot fi prezentate una sau mai multe variante de oferte.

Data limită de prezentare a ofertelor: 24 noiembrie 2021, ora 17:00.

Termen de livrare: 3 zile lucrătoare după semnarea contractului.

Prețul va include costul echipamentului per lot/loturi şi totalul (TVA la cota 0%), taxele vamale şi alte cheltuieli de livrare şi vămuire plătite.

La selectarea ofertelor se va lua în considerație nu doar cel mai mic preț oferit ci şi calitatea echipamentului propus, termenul de livrare şi perioada de garanție.

Fiecare dispozitiv livrat trebuie să fie însoțit de certificat de garanție.

Comisia de selectare va considera oferta nevalabilă, în cazul când oferta este incompletă (nu conține toate compartimentele lotului) sau dacă echipamentul propus nu asigură funcționalitatea necesară scopului proiectului.

 Modalitatea de expediere a ofertelor

Companiile interesate sunt invitate să expedieze dosarele la adresele de email:

colegiulalexeimateevici@gmail.com cu mențiunea “Echipament IT pentru dotarea COLEGIULUI ALEXEI MATEEVICI”.

Vă rugăm să Vă asigurați de recepționarea unui mesaj de confirmare privind preluarea dosarelor. În lipsa acestuia, COLEGIULUI ALEXEI MATEEVICI nu poartă răspundere pentru dosarele electronice expediate, dar care nu au fost recepționate.

Acțiunea este implementata cu suportul proiectului ”Promovarea Învățământului Profesional Tehnic pentru o Economie Verde”, implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) finanțat de către Ministerul Federal pentru Cooperare Economică și Dezvoltare a Germaniei (BMZ) și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC).