Concurs de selectare a unei companii/echipe IT pentru dezvoltarea platformei de e-learning destinate cadrelor didactice și educabililor din distemul DUAL pedagogicColegiul “Alexei Mateevici”, prin intermediul proiectului „Digitalizarea și dezvoltarea
învățământului dual pedagogic”, anunță concurs de selectare a unei companii/echipe IT pentru
dezvoltarea platformei de e-learning destinate cadrelor didactice și educabililor din distemul
DUAL pedagogic. 
 
Compania IT selectată va dezvolta infrastructura platformei și continutul digital conceput pentru
platforma de e-learning. 
 
Responsabilitățile companiei IT și rezultatele așteptate sunt descrise în Caietul de Sarcini atasat
la acest e-mail.
Cerinţe specifice faţă de companie
 Experiență similară: Prezentarea portofoliului companiei/documentelor constatatoare care
confirma elaborarea a cel puțin trei platforme similar (în domeniu educației), de
complexitate și natură similară, și să dea dovadă de o experiență în domeniu de minim 5
ani.
 Cel puțin 3 recomandări
 Abilitatea de a lucra în termeni restrânși.
 Compania ce depune oferta trebuie să prezinte Certificat de înregistrare/decizie de
înregistrare a întreprinderii. Extras din registrul persoanelor și după caz, atestarea ori
apartenența din punct de vedere profesional, la genul de activități care fac obiectul
serviciilor ce urmează a fi achiziționate.

 Criterii de selecţie
 Experienţa companiei;
 Corespunderea Ofertei tehnice criteriilor stabiliți în Caietul de Sarcini pentru elaborarea
platformei;
 Termenii de realizare a serviciilor solicitate.


Compania va depune dosarul pentru concurs, care va conţine:
1. Oferta tehnică (în care vor fi specificate și etapele de dezvoltare).
2. Oferta financiară.
3. Portofoliul companiei care certifica experienta în elaborarea de platforme de e-learning,
elaborate în format liber.
Vă rugăm să expediați dosarul la adresa colegiulalexeimateevici@gmail.com cu indicarea
“Achiziționarea serviciilor IT de dezvoltare a platformei e-learning” în linia de subiect.

Termenul limită de prezentare a dosarului este de 4.11.2021, orele 16.00.


Doar companiile/persoanele selectate vor fi contactate. Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.


Acțiunea este implementată cu suportul proiectului ”Promovarea Învățământului Profesional
Tehnic pentru o Economie Verde”, implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) finanțat de către Ministerul Federal pentru Cooperare Economică și Dezvoltare a Germaniei (BMZ) și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC).

Articol adaugat de: Natalita Gavrilenco