Selectarea prestatorului de servicii pentru instruirea partenerilor de implementare în domeniul zootehniei

 

AO Aripi de Viata din satul Rotunda, raionul Edineț, Organul Responsabil al Grupului de Acțiune Locală „Lunca Ciuhurului” este în căutarea  unui prestator de servicii pentru instruire în domeniul zootehniei și biotehnologiei.

Prestatorul de servicii selectat va fi contractat pentru a forma un grup de antreprenori începători în domeniul zootehniei din/în localitățile-membre ale GAL „Lunca Ciuhurului” - Stoliniceni,Șofrîncani, Brătușeni, Chetroșica Nouă, Gașpar, Parcova,Ruseni, Goleni, Rotunda, Cepeleuți, Hlinaia, Hincauți, în vara-toamna anului 2021. Localitatea unde se va desfășura formarea va fi agreat în procesul de contractare.

Ofertanții trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:

1.Să fie o persoană fizică sau juridică de pe teritoriul Republicii Moldova;

2.Să aibă experiență în elaborarea recomandărilor pentru sectorul de zootehnieși biotehnologii;

Prestatorul de servicii va trebui să elaboreze și să prezinte caietul de sarcini, care va include și costurile la zi și per modul  pentru serviciile propuse spre prestare. Formările pot include și vizite de studiu la producători de lapte în Republica Moldova (a se indica separat în caietul de sarcini și oferta de preț).

Pachetul de documente solicitate:

  • Scrisoare de exprimare a interesului autentificate cu semnătura persoanei responsabile și ștampila companiei (în cazul persoanelor juridice);
  • Caietul de sarcini propus cu prețurile indicate în MDL fără TVA per modul și per zi;
  • CV-ul persoanei fizice sau prezentarea succintă a persoanei juridice.

Pachetul de documente trebuie să fie transmis la adresa gal.luncaciuhurului@gmail.com până pe data de 1 august 2021.

Mai multe informații pot fi solicitate în scris la adresa indicată mai jos

gal.luncaciuhurului@gmail.com sau la nr. de telefon 069960037

GAL „Lunca Ciuhurului”  beneficiază de suport  în cadrul procesului pilot- Inovatorii LEADER — UE, GAL — Model de Dezvoltare Tematică, care are loc în cadrul proiectului  „Abordarea LEADER pentru prosperitate rurală în Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Polish Aid, implementat de Solidarity Fund PL în Moldova în parteneriat cu Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova. Partener strategic — Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova. 

Articol adaugat de: GALLuncaCiuhurului