Concurs de oferte pentru achiziția serviciilor de audit

Distribuie prietenilor:


Asociația Naționala de Companii în domeniul TIC (ATIC) anunță concurs de oferte pentru achiziția serviciilor de audit al proiectului „Clubul Tinerilor Makeri” (Youth Maker Club) pentru perioada 01.08.2019-31.12.2020.

Compania selectată va presta serviciile solicitate conform Termenilor de Referință anexate mai jos.

Oferta de participare la concurs va conține informație concisă cu indicarea următoarelor:

  1. Date de contact ale companiei (denumirea ofertantului, numărul de contact, adresa electronică);
  2. Descrierea companiei ofertante, a experienței în domeniu și argumentarea oportunității selectării acesteia;
  3. CV persoanelor care vor fi implicate nemijlocit în auditarea Organizației;
  4. Licența pentru activitatea de audit (copia);
  5. Oferta financiară, cu indicarea prețului serviciilor de audit.

Criteriile de selectare. Ofertele vor fi examinate de către Comisia de evaluare în baza următoarelor criterii:

  1. Experiență în domeniu: companiile de audit interesate trebuie să aibă experiență în auditarea organizațiilor necomerciale din Republica Moldova si sa detina licenta pentru serviciile de audit;
  2. Calificarea echipei care va efectua auditul (minim 5 ani de experiență pentru audit manager și minim 2 ani pentru ceilalți membri ai echipei);
  3. Existenta a cel putin 2 auditori certificati.
  4. Prețul total al serviciilor pentru auditul efectuat.

Oferta urmează a fi datată și semnată de către ofertant și expediată prin e-mail la adresa contabil@ict.md și llivadari@ict.md.  

Termenul limită de depunere a ofertelor este: 31 ianuarie 2021, ora 17.00.

Perioada de desfășurare a auditului (verificarea documentelor primare si rapoartelor financiare): 15.02.2020-19.02.2020.

Termenul limită de prezentare a raportului final de audit: 12 martie 2020.

Accesați Termenii de Referință și Anexe.

Doar compania selectată va fi contactată. Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

Pentru orice informații suplimentare ne puteți contacta la contabil@ict.md, tel. 060669624. Persoană de contact Violeta Bordeniuc.


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet