Concurs de selectare a unei companii / grup de traineri, pentru livrarea serviciilor de instruire a reprezentanților organizațiilor societății civile (OSC) din Regiunea de Dezvoltare Nord

Distribuie prietenilor:Asociația Obștească Centrul de Asistență Socio-Medicală la Domiciliu „CASMED” în parteneriat cu AO „Pro Cooperare Regională”, cu susținerea financiară a Uniunii Europene prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova”, implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), anunță concurs de selectare a trainerilor/ grup de traineri, pentru livrarea serviciilor de instruire a reprezentanților organizațiilor societății civile (OSC) din Regiunea de Dezvoltare Nord.

Mai multe informații despre proiect și partenerii de implementare puteți accesa pe platforma www.eu4civilsociety.md.

La concurs sunt invitați companii/ grup de traineri, pentru pregătirea și livrarea sesiunilor de instruire pentru grupuri de circa 25 persoane, reprezentanți ai OSC-lor și oferirea consultanței individuale la cerere sau necesitate, în conformitate cu Termenii de referință.

Dosarul de aplicare va conține:

  1. Conceptul programului de instruire (conceptul va prezenta structura și detaliat toate etapele procesului de instruire propuse);
  2. Programul (Agenda) detaliat al instruirii separat pentru fiecare temă (pentru fiecare zi de instruire, cu specificarea duratei în ore pentru fiecare temă, cu indicarea numelui expertului);
  3. CV- urile trainerilor, cu specificarea domeniilor pentru care vor oferi instruire (în CV se va indica clar experiența trainerului pentru domeniul în care va interveni);
  4. Informație relevantă despre experiența organizației în domeniul prestării serviciilor de instruire (CV-ul organizației, în volum nu mai mare de 3 pagini A4);
  5. Dovada posibilității și disponibilității (flexibilității) organizării sesiunilor de instruire atât direct/ face to face sau online, în caz de necesitate.
  6. Oferta financiară va include costurile pentru serviciile de instruire, remunerarea experților per ora academică și consultanța individuală pentru fiecare ONG;

Oferta financiară se prezintă în monedă națională (MDL), confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului, cu TVA cota  zero pentru persoane juridice (conform HG nr. 246 din 8.04.2010, pct. 28, nr.2657), iar oferta persoanelor fizice va include suma brută incl. taxe de stat.

Dosarul de concurs va fi expediat în original la adresa Asociația Obștească „CASMED”, str. Mircea cel Bătrân 81, of. 51, Bălți, Republica Moldova, sau scanat prin e-mail la adresa [email protected].

Termenul limită de prezentare a ofertelor la concurs – 27 iulie 2020ora 17.00.

Ofertanţii vor fi anunţați până la data de 07 august 2020 despre rezultatul concursului.

NOTĂ: persoanele fizice sau juridice interesate pot aplica pentru tot lotul de instruiri (4 tematici) sau pentru tematici separate.

Luând în considerare evoluția situației epidemiologice generate de pandemia de COVID, există probabilitatea organizării și realizării parțiale a activităților de instruire la distanță. Respectiv, ofertanții se obligă a prezenta suplimentar la dosarul de aplicare dovada posibilității și disponibilității organizării sesiunilor de instruire atât față în față cât și on-line.

Persoană de contact: Natalia Postolachi, [email protected], tel: 0231 2 76 74; 0 69 560 259.


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet

Logati-va cu una din retelele sociale pentru a crea un cont nou. Puteti modifica datele de acces si alege o parola dupa crearea contului.