Distribuie prietenilor:


Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate anunță concurs pentru suplinirea postului vacant de BIOINGINER în secția achiziții dispozitive medicale

Descrierea postului:

Asigurarea serviciilor de consultanță și expertiză tehnică de specialitate în domeniul dispozitivelor medicale și participarea la procedurile de achiziții publice centralizate.

Responsabilităţi:

- Efectuarea achizițiilor centralizate de dispozitive medicale pentru IMSP;

- Participarea la elaborarea documentelor de licitație și altor documente de atragere a ofertelor;

- Participarea la examinarea, evaluarea și compararea ofertelor înaintînd propuneri de rigoare;

- Expedierea către Agenția achiziții publice a documentelor de licitație și invitației de participare în vederea publicării avizului în buletinul achizițiilor publice (licitații electronice);

- Aplicarea prevederelor actelor normative în domeniul achizițiilor de dispozitive medicale;

- Evaluarea caracteristicilor tehnice a dispozitivelor medicale oferite de participanții la licitație;

- Monitorizarea procesului de aprovizionare și dotare cu dispozitive medicale și realizarea programelor naționale;

- Monitorizarea și verificarea rezultatelor privind achizițiile centralizate de dispozitive medicale; 

- Verificarea contractelor de achiziții centralizate, încheiate în urma desfășurării licitațiilor publice.

- Coordonarea contractelor de achiziție încheiate în rezultatul licitațiilor desfășurate de CAPCS și prezentarea în mod centralizat Agenției Achiziții Publice spre înregistrare, cu returnarea către părțile contractante;

- Corespondența cu IMSP.

Cerinţe:

- Studii superioare tehnice – specialitatea Ingineria Sistemelor Biomedicale;

- Experiență în domeniul dispozitivelor medicale va constitui un avantaj;

- Cunoașterea legislației în domeniul dispozitivelor medicale și achizițiilor publice;

- Cunoștințe elementare in domeniul Managementului Calităţii, cât şi a prevederilor standardelor ISO, Certificatelor CE, SM și Declarațiilor de conformitate CE;

- Cunoştinţe avansate de operare la calculator: Excel, Word; Outlook;

- Cunoaşterea limbilor română, rusă şi engleză;

- Atitudine pozitivă, profesionalism, responsabilitate, flexibilitate, tendința spre dezvoltare profesională, spirit de echipă.


Ajută-ne să distribuim acest articol: