hackathon

Concurs de selectare consultant/organizație de evaluare

Servicii: Servicii de evaluare a impactului unui program de instruire pentru echipele multidisciplinare (raionale) din sistemul de asistență și protecție a victimelor violenței în familie

Solicitant: AO HelpAge International, Moldova  

Tipul de contract: Contract de prestare servicii pe durată determinată

Perioada prestării serviciilor: estimată între 22 martie  - 30 aprilie 2019.

Termenul limită pentru aplicare: 12 martie 2019

Context

În perioada 2016-2019 HelpAge International implementează proiectul ”Realizarea drepturilor omului pentru persoanele în etate din Moldova, prin promovarea drepturilor femeilor în vârstă” finanțat de Republica Federală Germania (BMZ). Proiectul are ca scop să contribuie la informarea mai largă privind prevenirea și combatere violenței și a discriminării asupra persoanelor în etate, la fel să contribuie la îmbunătățirea asistenței și protecției persoanelor în etate afectate de violență și abuz, pentru ca ei să-și poată realiza dreptul la un trai sigur și decent.

Grupul persoanelor în etate este  grupul care înregistrează o pondere în creștere în ultimii ani. Conform datelor Biroului Național de Statistică (2018) ponderea vârstnicilor reprezintă 18% din numărul total al populației, comparativ cu 12% în 2012, și fiind prognozată să atingă 35% către 2050. Conform studiului HelpAge , mai mult de ¼  din populația în etate, 28,6%, au fost victime a violenței și abuzului. Anume acest grup este foarte puțin informat despre drepturile sale și nu se adresează după suport, fiind alimentați de frică și de prejudecățile din societatea noastră. Prin intermediul proiectului, organizația HelpAge International și alte 8 organizații locale partenere își propun să informeze cât mai larg populația despre prevenirea și combaterea abuzului și să identifice măsuri pentru a asigura o mai bună protecție acestui grup de populația pentru a avea un trai sigur, decent și fericit.  

În cadrul proiectului au fost realizate o serie de instruiri pentru echipele multidisciplinare raionale de pe tot teritoriul țării, cu accent pe specificul de asistență și protecție a persoanelor în etate care sunt afectate de violență și abuz. Pentru a evalua impactul instruirilor, HelpAge International își propune să contacteze un consultant sau o organizație care să presteze servicii de evaluare pe perioadă de scurtă durată.   

Obiectivele sarcinii propuse:

Consultantul sau organizația (numiți în continuare ”aplicantul”), împreună cu organizația contractantă, va selecta 9 localități, în care să deruleze evaluarea specialiștilor din componența echipelor multidisciplinare. Evaluarea se va focusa pe măsurarea deținerii informației și aplicării acesteia, în urma rundelor de instruiri din cadrul proiectului, în lucrul de identificare, asistare și monitorizare a persoanelor în etate afectate de violență în familie. Totodată se vor documenta necesitățile neacoperite și alte dificultăți întâmpinate de către specialiștii EMD. Aplicatului îi va fi oferit pachetul de documente relevant sarcinii, cum ar fi programul de instruire, participanții, informații despre auto-evaluarea participanților, etc. Se va propune metoda și instrumentul de evaluare, descrise succint, ca parte a pachetului de documente depuse. Ca produs final al evaluării va fi raport de evaluare cu analiza datelor calitative, cu evaluarea impactului și cu recomandări   

Evaluarea va răspunde la întrebările:

 • Cât de relevant este conținutul programului de instruire la general în lucrul de bază al specialiștilor EMD;
 • Cât de relevant este conținutul programului de instruire, specific în lucrul de asistență și protecție a persoanelor în vârstă;
 • Care sunt în continuare necesitățile de suport metodologic și informațional pentru a asista mai bine victimele violenței la general, și victimele vârstnice, în mod special.
 • Cum se estimează de către specialiștii EMD evoluția adresabilității persoanelor în etate afectate de violență;
 • Care măsuri sunt necesare, dacă este cazul, de a fi asigurate, pentru ca asistența, protecția și monitorizarea cazurilor de violență în familie să fie mai eficiente.  

Evaluarea va consta din următoarele etape:

 • Elaborarea și aprobarea metodologiei de evaluare (care să includă studierea documentelor despre contextul proiectului și documentele referitoare la programul de instruire pentru EMD);
 • Ședințe de consultare și coordonare cu reprezentanți ai HelpAge International și MSMPS, cu la diferite etape, după necesitate;
 • Colectare de informație și date relevante; interviuri/focus grupuri cu EMD, alte interviuri cu specialiști (după necesitate);
 • Efectuarea raportului de evaluare care va include consultarea și îmbunătățirea acestuia.

Perioada de realizare a sarcinii:

Se estimează perioada de realizare a sarcinii de o lună și jumătate, între 22 martie – 05 mai 2019. Pentru evaluarea fiecărei EMD se vor aloca cîte o zi, și suplimentar aplicatul va indica nr. de zile necesare pentru pregătire și pentru perfectarea raportului.

 

Experiență:

 • Aplicantul va avea studii superioare în cel puțin unul din domeniile social, juridic, altele relevante.
 • Experiență de lucru în desfășurarea identificării necesităților, evaluării de proiecte, programe, etc.
 • Cunoașterea contextului cu privire la violența în familie în țară și a cadrului legislativ, inclusiv a mecanismului național de asistență, protecție și monitorizare a cazurilor de violență în familie.
 • Cunoașterea cadrului drepturilor omului și în special situației privind nivelul de realizare a drepturilor persoanelor în vârstă.
 • Abilități de comunicare cu persoane din diferite domenii, de lucru în echipe și cunoașterea limbii române și ruse la nivel avansat;
 • Abilități analitice, de cercetare și de scriere rapoarte, la fel și utilizarea avansată a calculatorului, internet.  

De ținut cont de necesitatea:

 • de a călători în localitățile menționate și de a asigura după propriile necesități materialele necesare, echipamentul, transport, alte aspecte logistice;
 • de coordonare a activității cu HelpAge International și cu autoritățile responsabile la nivel central și local;
 • de a păstra dovezi ale ședințelor și interviurilor pe parcursul realizării sarcinii, care ar include liste de participanți, notițe de la ședințe, fotografii, etc.      

Documente și informație de aplicare:

 • Scrisoare de intenție în care să descrieți succint experiența în domenii relevante sarcinii, inclusiv activități de evaluare și analiză, cu indicarea lucrărilor produse anterior (includeți link-uri), cu descrierea metodologiei propuse pentru evaluare și a instrumentelor de colectare a informației; la fel indicați etapele de lucru și dățile/perioada de timp propusă pentru realizare;
 • CV-ul consultantului sau organizației/agenției;
 • Oferta de preț, indicată în lei moldovenești, cu indicarea costului total și enumerarea liniilor de cheltuieli separate.

Setul de documente poate fi depus până la 12 martie 2019 la adresa de email: officehelpage@gmail.com cu titlul ”Concurs evaluare EMD” în format electronic sau pe suport de hârtie prin poștă la adresa: mun. Chișinău, MD-2005, Str. Bănulescu-Bodoni 57/1, of. 431, AO HelpAge International.

HelpAge își rezervă dreptul de a refuza candidații care nu aplică setul complet de documente sau care aplică după termenul limită indicat, fără a fi notificați. Informații suplimentare la nr. de tel: +373 22 225098, persoană de contact Dina Ciubotaru.   

Alte articole de acest autor:


Organizații vizate: HelpAge International |


Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.