hackathon

Solicitare de ofertă pentru servicii de organizare a unui eveniment: chirie sală și deservire participanți

Pentru asigurarea transparenței şi integrității procesului de achiziție şi garantarea tratamentului egal şi nediscriminatoriu față de prestatorii de servicii (persoane fizice și juridice), Filiala din Moldova a Asociației Amici dei Bambini solicită oferte competitive pentru servicii de închiriere a unei săli de conferințe și deservirea participanților la Activitatea 4.2. – Conferința Finală în cadrul proiectului ” Inițiative comune ale organizațiilor societății civile de pe ambele maluri ale Nistrului în vederea integrării socio-profesionale  a tinerilor defavorizați din Republica Moldova (SVIS MOLDOVA)”. Evenimentul va avea loc la Chișinău, în data de 31 ianuarie 2019, orele 09.00 – 14.00.

Detalii tehnice ale cererii de oferte:

  • 1 sală de conferințe, cu o capacitate de minim 75 persoane, pentru ½ zi;
  • 75 sticle de apă plată 0,5 pentru participanții la conferință;
  • 1 pauză de cafea pentru 75 persoane;
  • 1 prânz pentru 75 persoane.

 Cerințe pentru prezentarea ofertei: Oferta comercială va include prețul pentru serviciile indicate mai sus în MDL. Oferta trebuie să includă prețul total și pe fiecare poziție în parte. Prețul va fi prezentat în lei la cota 0 TVA. Oferta va fi însoțită de declarația ofertantului despre disponibilitatea de a livra servicii la cota 0 TVA (Filiala din Moldova a Asociației Amici dei Bambini va pune la dispoziția ofertantului selectat actele necesare care confirmă dreptul de a procura bunuri și servicii la cota 0 TVA).

Oferta de prețuri mai trebuie să conțină:

  1. Date generale despre ofertant (denumire, administrator, date bancare, experiența, precum şi alte informații relevante despre participant);
  2. Certificat de înregistrare a întreprinderii – copie confirmată prin aplicarea semnăturii şi ștampilei.

Criteriile de evaluare a ofertelor: cel mai bun raport preț/calitate

Valuta și modul de achitare: plata se va efectua în MDL, prin transfer bancar, în două tranșe, prima constituind un avans, în termen de 10 zile de la semnarea contractului și ultima, în termen de 10 zile lucrătoare de la semnarea actului de executare a serviciilor și recepționării facturii fiscale. Termenul-limită de prezentare a ofertelor: 18 ianuarie, ora 17:00.

Oferta comercială, datele generale despre ofertant, copia certificatului de înregistrare și declarația ofertantului despre disponibilitatea de a livra servicii la cota 0 TVA vor fi prezentate în format electronic, prin e-mail la adresa chisinau@aibi.it cu mențiunea: ofertă organizare conferință.

Pentru detalii, apelați la numărul de telefon: 022 59 59 31/ 069000498
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.