Apel de granturi pentru femeile antreprenoare HERA InternationalApel de granturi pentru femeile antreprenoare_HERA International

RO

CONCURSUL INTERNAȚIONAL DE GRANTURI HERA 2024

Sprijinirea femeilor antreprenoare pentru a combate migrația periculoasă

HERA Franța și SUA anunță cea de-a 15-a rundă a Concursului Internațional de Granturi pentru Femei Antreprenoare din Armenia, Georgia, Moldova și Ucraina. Orice femeie antreprenoare dintr-una din aceste patru țări poate solicita finanțare pentru a cumpăra echipamente sau pentru a sprijini alte costuri de dezvoltare a capitalului. Antreprenoarea trebuie să demonstreze modul în care sprijinul HERA va menține și/sau îmbunătăți angajarea altor femei tinere în câmpul muncii.

Beneficiarele HERA din Ucraina care au reînceput actvitatea antreprenoriala în sau în afara Ucrainei sunt eligibile pot aplica pentru a doua oară.

Dacă sunteți o femeie antreprenoare cu o întreprindere socială care îndeplinește criteriile prezentate, atunci vă rugăm să descărcați cererea de pe link-ul de mai jos, să o completați în limba engleză cu datele solicitate și să o trimiteți la hera.grants@gmail.com până pe 10 mai, 2024, ora 23 :59.

https://hera.international/resources/

Obiectivul organizatiei HERA este de a preveni migrația periculoasă prin sprijinirea tinerelor femei antreprenoare ambițioase. HERA oferă granturi întreprinderilor deținute de femei din Armenia, Georgia, Moldova și Ucraina. Cu ajutorul grantului, proprietarul ar trebui să își poată extinde afacerea și să creeze locuri de muncă suplimentare pentru alte femei tinere. Societatea ar trebui să funcționeze timp de cel puțin șase luni sau mai mult și să fi generat vânzări. Antreprenorii de succes din anii anteriori pot aplica pentru un al doilea grant. HERA încurajează proiectele de Știință, Tehnologie și Matematică (STEM).

Selecția preliminară a finaliștilor va fi finalizată până pe 30 iunie 2024. La fața locului și

Evaluările și premiile online vor fi apoi făcute din iulie până la sfârșitul lunii octombrie.

EN

HERA 2024 INTERNATIONAL GRANTS COMPETITION

Supporting Women Entrepreneurs to Counter Dangerous Migration

HERA France Association and HERA USA announce our 15th International Grants Competition for women entrepreneurs from Armenia, Georgia, Moldova, and Ukraine. Any woman entrepreneur from one of these four countries, may apply for funding to buy equipment or to support other capital development costs. The entrepreneur must demonstrate how HERA’s support will maintain and/or improve other young women’s employment.

Previous Ukrainian HERA grantees who have restarted a venture in or outside Ukraine may also apply.

If you are a female entrepreneur with a social or venture enterprise that meets the criteria presented, then please download the application by accessing the link below, and send it in English to hera.grants@gmail.com by May 10, 2024, 23:59.

https://hera.international/resources/

The objective of the HERA organization is to prevent dangerous migration by supporting young ambitious female entrepreneurs. HERA provides grants to women-owned businesses in Armenia, Georgia, Moldova and Ukraine. With the grant, the owner should be able to expand her business and create additional jobs for other young women. The company should have been operating for at least six months or more and have generated sales. Successful entrepreneurs from previous years can apply for a second grant. Science, Technology, Engineering, and Math (STEM) and environmental ventures are particularly encouraged to apply.

The preliminary selection of finalists will be completed by June 30th, 2024. Onsite and

online assessments and awards will then be made from July through the end of October.

Articol adaugat de: Catalina
Alte articole de la acest autor: