Guvernare prietenoasă pentru cetățeni: 7 Centre de Informare și Servicii, inaugurate în Republica MoldovaCirca 80 de mii de persoane din 7 localități ale Republicii Moldova vor beneficia de acces rapid, eficient și transparent la serviciile administrative. Programul Comunitatea Mea – un proiect al USAID Moldova în domeniul guvernării locale –  a inaugurat Centre de Informare și Servicii pentru Cetățeni (CISC) în incinta primăriilor partenere din localitățile: Sângereii Noi, Cărpineni, Soroca, Dondușeni, Călărași, Sîngera și Copceac. Inițiativa este implementată cu susținerea Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională și Slovak Aid, iar ghișeele au fost inaugurate la 31 ianuarie, în cadrul unui eveniment online.

Centrele au scopul de a facilita accesul cetățenilor la servicii administrative de calitate, prin reducerea timpului de așteptare, sporirea transparenței procesului de eliberare a actelor și reducerea cheltuielilor. Fiecare centru a fost creat după modelul „ghișeului unic” și va oferi cetățenilor posibilitatea de a depune în regim online cereri de perfectare a certificatelor, adeverințelor și permiselor pentru diverse domenii (sociale sau comerciale), reducând timpul necesar pentru obținerea actelor solicitate.

Scott Hocklander, șeful Misiunii USAID Moldova: „Inaugurarea de astăzi a celor șapte noi Centre de Informare și Servicii pentru Cetățeni este rezultatul unui parteneriat dintre Programul Comunitatea Mea al USAID, Slovak Aid și administrațiile publice locale, care își propun să ofere servicii mai transparente, mai eficiente și mai digitalizate. Investiția USAID și contribuția Slovak Aid prin Programul Comunitatea Mea reprezintă aproximativ 16.000 USD pentru fiecare CISC (în total 112.000 USD), în timp ce autoritățile publice locale au contribuit în medie cu 2.200 USD pentru constituirea fiecărui CISC. Asistența este destinată pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor prin digitalizare, a acorda ajutor autorităților locale pentru ca acestea să răspundă mai mult nevoilor cetățenilor și pentru a elimina corupția.”

Maroš Kramár, responsabil de domeniul cooperării pentru dezvoltare, Ambasada Republicii Slovacia în Republica Moldova: „Suntem foarte bucuroși că această realizare s-a produs. Centrele constituite sunt foarte utile pentru cetățenii Republicii Moldova, așa încât le vor asigura acestora acces mai facil la serviciile publice locale. De asemenea, considerăm că ele reprezintă un pas important în lupta împotriva corupției, care este o provocare mare pentru Republica Moldova. Rezultatele muncii noastre sunt reprezentate  nu doar de Centrele de Informare și Servicii pentru Cetățeni, dar și de un proiect ce vizează construcția rețelelor de canalizare. Aceste domenii sunt considerate priorități ale asistenței oferite de Slovak Aid în Republica Moldova.”

Pentru a asigura acces rapid și eficient la servicii, CISC-urile au fost dotate cu computere, imprimante, scanere și alte echipamente complementare. Mai mult, acestea dețin un soft special pentru gestionarea eficientă a datelor online, integrat în platforma M-Connect cu suportul Agenției de Guvernare Electronică. Contribuția autorităților publice locale pentru funcționarea centrelor este reprezentată de asigurarea cu mobilier și conexiune rapidă la internet.

Iurie Țurcanu, viceprim-ministru pentru Digitalizare, Guvernul Republicii Moldova: „O prioritate clară în agenda digitală națională este sporirea accesibilității serviciilor publice. Una dintre direcțiile de activitate a Guvernului pe dimensiunea de digitalizare este modernizarea serviciilor publice locale, prin utilizarea tehnologiilor moderne. În acest context, cred că experiența ce va rezulta din activitatea Centrelor de Informare și Servicii pentru Cetățeni va fi una prețioasă și utilă pentru proiectele digitale care vor urma la nivel local. Vom valorifica această experiență atât pentru instruirea reprezentanților autorităților publice locale, cât și pentru pregătirea populației pentru a o cunoaște și utiliza în orice tip de interacțiune.”

Daniel Șerban, directorul Programului Comunitatea Mea: „Împreună cu colegii de la Programul Comunitatea Mea le mulțumim celor 7 primari care au depus mult efort ca să ajungem în acest moment, cel al inaugurării Centrelor de Informare și Servicii pentru Cetățeni. Vă mulțumim din suflet pentru răbdare, încredere și sprijin. E un efort conjugat al autorităților centrale, locale și a partenerilor de dezvoltare. Suntem alături de dumneavoastră și abia așteptăm să vedem reacțiile beneficiarilor, pentru putea îmbunătăți continuu serviciile centrelor și pentru a le conecta și cu alte servicii furnizate de Agenția de Guvernare Electronică.”

 

În cadrul acestor centre, cetățenii pot depune cereri de perfectare a certificatelor de naștere sau de căsătorie, adeverințelor privind componența familiei, permiselor și autorizațiilor de construcție, cereri de conectare la apeduct și canalizare, extrase din registrul cadastral, note informative etc. Prin diversitatea de servicii oferite, CISC sunt destinate atât cetățenilor, cât și antreprenorilor. Totodată, acestea îmbunătățesc accesibilitatea serviciilor publice, reduc birocrația și sporesc  transparența activității APL, asigurând un sistem de guvernare prietenos.

Galina Guțu, primara satului Sângereii Noi: „Ne bucurăm foarte mult că cetățenii din localitatea noastră vor beneficia de servicii mai rapide și mai calitative. Ei nu mai trebuie să aștepte la ușile angajaților, a asistentului social, ci vin direct în acest centru, unde depun cererile și primesc actele necesare. La noi sunt eliberate multe certificate, pentru că avem o comunitate mare, de circa 5.200 de locuitori. Aici mulți dintre locuitori cultivă legume și flori și vin des să solicite certificate pentru comercializarea acestora. Mulțumim donatorilor, Programului Comunitatea Mea și tuturor celor care ne-au ajutat să facem acest CISC funcțional și comod pentru comunitate.”

 

Primele 5 centre similare au fost deschise în anul 2020 în incinta primăriilor Drochia, Strășeni, Ialoveni, Costești și Cimișlia. Astfel, peste 60 de mii de cetățeni beneficiază de acces la servicii administrative de calitate. Pe parcursul primului an de activitate, centrele au procesat aproape 6 mii de solicitări din partea cetățenilor și a antreprenorilor locali, iar timpul mediu de așteptare pentru soluționarea adresărilor parvenite de la cetățeni a fost redus de la 30 de zile la 9 zile.

Comunitatea Mea este programul principal al Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională/USAID în Moldova în domeniul guvernării locale și are scopul de a susține autoritățile publice locale din Moldova în realizarea unei guvernări mai eficiente, mai transparente și mai responsabile față de cetățeni. Implementat de IREX, programul colaborează cu 90 de primării care beneficiază de instruiri și asistență tehnică pentru a putea îmbunătăți serviciile publice, implica activ cetățenii în guvernarea locală și dezvolta comunitățile rurale.