Parteneriat pentru politici publice locale incluzive – dialog și acțiuni la IaloveniAproximativ treizeci de reprezentanți ai administrației publice locale de nivelul unu și nivelul doi din raionul Ialoveni au participat la o instruire on-line, axată pe asigurarea transparenței procesului decizional local incluziv în domeniul politicilor publice locale.

Instruirea s-a desfășurat în cadrul proiectului „Organizațiile Societății Civile și Administrațiile Publice Locale – parteneri de dialog și acțiune pentru dezvoltarea, implementarea și monitorizarea politicilor publice locale incluzive”, realizat de Asociația „Institutum Virtutes Civilis”, în cadrul Programului de grant „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer (KAS).

În mesajul său din debutul evenimentului, Președinta Asociației „Institutum Virtutes Civilis", Liliana Palihovici, a menționat că recent a fost inițiat un parteneriat cu Consiliul Raional Ialoveni și cu organizațiile necomerciale din raion, precum și cu grupurile de inițiativă ale tinerilor, care urmărește „dezvoltarea unor politici publice incluzive, care să răspundă necesităților comunităților și cetățenilor”.

Subiectele abordate în cadrul acestei instruiri on-line s-au referit la transparența proceselor decizionale, implicarea cetățenilor la etapa de aprobare a deciziilor în procesele de consultare și modalitățile în care cei care reprezintă autoritățile publice locale își demonstrează deschiderea pentru dialog și acțiune cu cetățenii și organizațiile societății civile care reprezintă interesele cetățenilor.

Vicepreședinta raionului Ialoveni, Galina Tonu, a salutat selectarea raionului Ialoveni în calitate de partener al acestui proiect. „Avem nevoie de asemenea instruiri, deoarece zi de zi ne întâlnim cu persoanele care au votat pentru noi, au avut încredere în noi și atunci când ei întâmpină greutăți, noi trebuie să le fim alături și să găsim împreună soluții. Asemenea evenimente ne ajută să ne lărgim cunoștințele și să ne diversificăm instrumentele prin care funcționarii publici pot acționa responsabil.

Beneficiari ai proiectului „OSC și APL – parteneri de dialog și acțiune pentru dezvoltarea, implementarea și monitorizarea politicilor publice locale incluzive” sunt organizațiile societății civile, grupurile de inițiativă și reprezentanții administrației publice locale din raionul Ialoveni, în special Consiliul Raional, precum și primari și secretari ai consiliilor locale din raion. În cadrul unor asemenea instruiri, moderate de către experți naționali în domeniul administrației publice locale, sunt discutate și exemplificate etapele procesului decizional, responsabilitățile funcționarilor publici pentru asigurarea transparenței procesului decizional, mecanismele de dialog cu organizațiile societății civile în elaborarea politicilor publice și etapele consultării cetățenilor în procesul decizional, harta transparenței decizionale etc.

Mai mulți primari, viceprimari, consilieri locali, lideri ai unor asociații de băștinași din raionul Ialoveni, participanți la instruirea on-line, au remarcat în finalul evenimentul caracterul util și foarte aplicat al materialelor prezentate. De asemenea, la încheierea acestei activități participanții și participantele au completat un chestionar care îl va ajuta pe partenerii proiectului să răspundă mai bine la nevoile de instruire și profesionalizare în domeniul transparenței procesului decizional ale participantelor și participanților.

„Sper ca acest efort pe care îl depunem împreună cu dumneavoastră și cu partenerii și finanțatorii proiectului să dea roade pe care să le resimtă comunitățile și cetățenii”, a afirmat Președinta Asociației „Institutum Virtutes Civilis", Liliana Palihovici.

#dezvoltmd #EuropanUnion #CivilSociety

Acest material a fost elaborat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a proiectului „OSC și APL – parteneri de dialog și acțiune pentru dezvoltarea, implementarea și monitorizarea politicilor publice locale incluzive”, implementat de AO „Institutum Virtutes Civilis”, și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.