Va avea orașul Fălești un parc modern?

Va avea orașul Fălești un parc modern?

Asociația Obștească ”Alianța între generații” lansează proiectul "Studiu de fezabilitate asupra teritoriului de 11,4 ha a pădurii-parc din localitatea Fălești", finanţat prin Programul de Granturi Mici al Facilității Globale de mediu – GEF SGP, implementat de UNDP în Moldova. 

Oportunitatea proiectului este justificată de necesitatea punerii în valoare a spațiului parțial amenajat și a creării în zona de 11,4 hectare a unui loc de biodiversitate și amenajare peisagistică pentru locuitorii orașului Fălești. Terenul care este adiacent străzii naționale R17 Bălți-Sculeni, aparține Primăriei Fălești. Pe întreg terenul sunt pîlcuri de arbori maturi din specii autohtone.

Asociația Obștească ”Alianța între generații” din Fălești a reușit să includă acest teren în Planul General urbanistic al orașului, fiind aprobat de către consilierii locali ca zonă de interes peisagistic și recreiere. Zona respectivă atrage atenția locuitorilor prin faptul că aici sunt amenajate 2 izvoare cu cea mai calitativă apă potabilă, de unde își ia calea și rîulețul Șovățul Mic, fiind alimentat și de alte multe izvoare. De asemenea, aici poate fi găsită o mică mlaștină care nu este valorificată prin prezența unor specii de plante.

Terenul este predispus alunecărilor pe o porțiune de aproximativ 1 km, zonă tranversată de drumul național R16 Bălți-Fălești-Sculeni, artera care a intrat în reabilitare capitală cu finanțare din mijloacele creditului Băncii Europene de Investiții (BEI) FI 81.723 Serapis N2011 0650 din 25.06.2013. Conform documentației de proiect de deviz pe sectorul km 25+700-26+680 sunt prevăzute lucrări de stopare a proceselor de erozie și readucerea reliefului accidentat la situația inițială. Costul lucrărilor de stopare a eroziunilor a fost estimat la 602 000 EURO.

În partea opusă, sunt amplasate locuințele particulare. Terenul nu este administrat nici într-un fel, unii copaci de mesteacăn s-au uscat și unica activitate se limitează la defrisări. Înaintea efectuării acestui studiu de fezabilitate, părțile ce reprezintă Primăria Fălești au indicat  necesitatea efectuării unor lucrări, care ar putea dezvolta ulterior, printr-un întreg proiect tehnic de amenajări peisagistice, care ar include:

- Elaborarea Studiului Biodiversităţii.

- Elaborarea Studiului de fezabilitate privind amenjarea Parcului silvic.

- Elaborarea Studiului Biodiversităţii.

- Organizarea şi desfăşurarea Consultăţilor Publice șiDezbaterilor Publice.

 -Terasamente temporare pentru stoparea eroziunii și pericolului de alunecări de teren,

- Toaletarea arborilor existenți,

- Realizarea unei alei centrale longitudinale care va lega diferitele zone ale parcului,

- Amenajare spații verzi, în special a zonei mlăștinoase.

Cu o suprafață de peste 11,4 ha, spațiile verzi nou create vor fi amenajate cu funcțiuni și dotări ce permit plimbările în aer liber, joacă, activități sportive și socializare: bănci, foișoare, spații de joacă pentru copii, mese pentru jocuri sportive și de societate. Astfel, membrii comunității de toate vârstele vor putea opta pentru variante diverse de facilități de recreiere și petrecere a timpului liber accesibile inclusiv persoanelor cu dizabilități prin personalizarea dotărilor și facilităților.

Pe de altă parte, din opțiunile exprimate de către participanții la aceste ateliere, parcul ar avea un perete de escaladare pentru copii și adulți, un amfiteatru natural cu gradene de odihnă și spații de circulație pentru cicliști, atleți, plase de relaxare, sistem de iluminat, sistem de supraveghere video, terasamente, cel puțin 3 heleșteie și crearea unor cascade cu apă, crearea unui bazin de înot, sau crearea unei grădini zoologice. Nu mai puțin intrigant ar fi pentru locuitorii comunității crearea unei oaze de nuferi într-o zonă umedă a parcului.

Aceste opțiuni au fost exprimate în cadrul unor ateliere de informare a angajaților a 2 instituții publice – Biblioteca Publică Orășenească ”M. Eminescu” și Centrul de Sănătate Publică Fălești, în cadrul cărora am discutat oportunități de participare a membrilor comunității la desfășurarea în continuare a lucrărilor de informare, de amenajare a teritoriului. Au fost expuse variate obiecții asupra procesului de organizare și a funcționalității pădurii-parc, responsabilizării cetățenilor ce locuiesc în vecinătatea aferentă zonei. Reprezentanții Bibliotecii Publice au venit cu inițiaiva de a semna acorduri de colaborare, prin care să fie co-participanți active în procesul de edificare a unui parc modern.

Un important element al discuțiilor s-au axat pe implicarea autorităților publice locale, instituțiilor din oraș, dar și a fiecărui cetățean în parte.

Intențiile de renovare și amenajare a unui parc existent, dar fără o salubrizare măcar în preajma celor 3 izvoare, fără o administrare ulterioară, fără asumarea unor responsabilități din partea instituției care va administra acest parc, munca depusă în cadrul unui mic proiect de către o echipă de implementare sau asociație obștească ar fi o muncă de Sisif.

Urmează alte întruniri, ateliere și evenimente la care vor fi invitați instituțiile de învățământ, autoritățile publice, locuitorii, pentru a se pronunța asupra conceptului de amenajare a parcului, propuneri care se vor regăsi în documentul final de fezabilitate, cu oportunități de a aplicat spre finanțare din bugetul local sau diferiți finanțatori locali și străni.

Proiectul își asumă obligativitatea de a aduna sugestiile locuitorilor orașului pentru a amenaja un loc unde făleștenii să-și petreacă timpul liber, fără a intervene cu defrișări, dar care ar fi pe placul orășenilor și oaspeților.

 

Facilitatea Globală de Mediu (GEF) reprezintă un mecanism financiar independent prin care se oferă granturi ţărilor în curs de dezvoltare şi celor eligibile pentru proiecte cu impact pozitiv asupra mediului înconjurător.

Fondurile sunt utilizate pentru proiecte şi activităţi în următoarele domenii: biodiversitate, schimbarea climei, ape internaţionale, degradarea terenurilor, protecţia stratului de ozon şi substanţe chimice. Aceste proiecte asigură legătura între procesele de soluţionare a problemelor de mediu locale, naţionale şi globale, concomitent contribuind la promovarea mijloacelor de existenţă durabile.

Facilitatea Globală de Mediu este mecanismul financiar desemnat pentru Convenţia ONU privind diversitatea biologică, Convenţia-cadru a ONU privind schimbările climatice, Convenţia de la Stockholm privind poluanţii organici persistenţi precum şi al Convenţiei ONU pentru combaterea deşertificării.

Întrunind 182 de ţări-membre, GEF colaborează strâns cu guvernele, organizaţiile societăţii civile, secretariatele convenţiilor şi diverse agenţii internaţionale. Cooperarea cu organizaţiile societăţii civile este foarte importantă, deoarece proiectele şi politicile Facilităţii au beneficiat enorm de multitudinea de opinii, experienţe şi perspective.

GEF a fost creat în anul 1992 ca un program pilot pentru abordarea problemelor de mediu şi de atunci s-a transformat într-o instituţie eficientă şi transparentă cu bagaj impresionant de rezultate. Prin parteneriatul său uncial cu guverne, organizaţii internaţionale, organizaţii ale societăţii civile şi alţi partenerei cheie, GEF a creat o reţea cu impact real asupra proceselor globale.

Programul de Granturi Mici (SGP) a fost lansat în anul 1992. Programul ajută la abordarea problemelor globale de mediu prin sprijinirea iniţiativelor locale, realizate la nivel local de organizaţiile non-guvernamentale şi comunitare.

O trăsătură strategică a programului o constituie sprijinirea activităţilor ce combină crearea mijloacelor de trai sustenabile cu priorităţile globale ale GEF, implicarea comunităţilor şi organizaţiilor societăţii civile în implementarea proiectelor ca rezultat a dezvoltării capacităţilor şi dobândirii experienţei, precum şi antrenarea activă a diferitor persoane antrenate în soluţionarea problemelor globale de mediu la nivel global.

Prin facilitarea dezvoltării comunitare; acumularea şi diseminarea experienţei, crearea de parteneriate şi reţele de persoane interesate şi replicarea soluţiilor identificate, Programul de Granturi Mici a devenit unul din cel mai de succes program corporativ al GEF.

Datorită realizărilor sale, Programul de Granturi Mici s-a extins de la 42 ţări în anul 1992 până la 137 ţări astăzi.

Programul oferă granturi cu o valoare maximă de 50.000 dolari SUA comunităţilor, inclusiv populaţiei indigene, organizaţiilor comunitare şi altor grupuri non-guvernamentale pentru implementarea proiectelor în următoarele domenii: biodiversitate, diminuarea schimbărilor climatice şi adaptarea la ele, degradarea terenurilor şi managementul forestier durabil, ape internaţionale şi substanţe chimice.