Comunicat de presă privind Masa Rotundă "Acordul de Asociere UE-Moldova: către asocierea politică a Republicii Moldova cu UE"Proiectul “Promovarea europenizării mai profunde a Republicii Moldova- EMA” a fost elaborat ca răspuns la parafarea Acordului de Asociere (AA) între UE şi Republica Moldova la data de 29 noiembrie 2013, in cadrul Summit-ului Parteneriatului Estic de la Vilnius. AA va aprofunda semnificativ asocierea politică şi integrarea economică a Moldovei in cadrul UE şi presupune implementarea graduală a unei Zone de Liber Schimb Aprofundat si Cuprinzator (ZLSAC).

În 28-29 aprilie 2015, în cadrul proiectului, a avut loc Masa Rotundă cu genericul: "Acordul de Asociere UE-Moldova: către asocierea politică a Republicii Moldova cu UE".

Cele mai importante obiective ale proiectului sunt :

1) Planificarea realizărilor performante și proiectarea obstacolelor în procesul europenizării a Republicii Moldova în cadrul Politicii Europene de Vecinătate (PEV), și anume creşterea nivelului de conştientizare și informarea publicul larg cu privire la progresele obţinute în direcția de asociere politică a Republicii Moldova cu UE și promovarea implicării societății civile în  dezvoltarea acestei politici;

2) Creșterea nivelului de informare a cetățenilor Republicii Moldova cu privire la scopul și obiectivele legii privind nediscriminarea și de creşterea gradului de conștientizare a necesității combaterii rasismului și discriminării rasiale;

3) Creșterea capacităţilor beneficiarilor proiectului de punere în aplicare a normelor UE;

În timpul sesiunilor au fost luate în considerare autonomia locală şi participarea cetatenilor la procesul de luare a deciziilor, au fost abordate o gamă largă de subiecte care acoperă legislaţia Moldovei şi practicile privind interzicerea discriminării rasiale, etnice şi religioase, a statului de drept şi a minorităţilor drepturi în procesul de cooperare dintre UE şi Republica Moldova, impactul legii europene privind nediscriminarea, modelul european de protecţie a minorităţilor şi probleme similare.

Masa rotundă a reunit (cel puţin 70 de participanţi, incl.10 contribuitori străini) reprezentanţi ai Delegaţiei UE în Republica Moldova, statelor member din Uniunea Europeană şi Parteneriatul Estic, reprezentanţii structurilor guvernamentale care se ocupă cu problemele DPI, experţi naţionali independent şi experţi europeni, membri ai organizaţiilor societăţii civile şi instituţiilor, practicieni şi activişti pentru drepturile omului ", funcţionari publici şi membri ai autorităţilor locale, membri ai minorităţilor locale şi comunităţi religioase, profesiilor juridice europene (judecători, procurori, avocaţi, experţi oficiale drept, interpreţi în instanţă), reprezentanţi ai organizaţiilor patronale şi ai sindicatelor, reprezentanţi ai forţelor de poliţie (inclusiv poliţişti de frontieră), mediul academic (cadre didactice şi administrative) şi studenţii (BA, MA, PhD), publicul larg (inclusiv mass-media).

Evenimentul a contribuit la dezvoltarea şi consolidarea unei noi societăţi civile moderne cu standardele, valorile şi obiectivele europene extrem de organizate şi în Republica Moldova.

Puteţi să ne urmăriţi pe pagina de Facebook

 

https://www.facebook.com/pages/EMA/1040361382659787  

Articol adaugat de: Elena Simciuc