Raport de monitorizare a alegerilor locale noi din 16 mai 2010

Promo-LEX salută atenţia acordată de administraţia electorală (CEC) scrutinului din localitatea Sîngera, unde s-au organizat activităţi masive de educaţie electorală, colaborare intensivă cu mass-media naţională şi observatori, monitorizarea directă de către membrii CEC a organizării alegerilor, şi utilizarea tehnologiilor noi pentru organizarea procesului electoral. Într-acelaşi rând, Promo-LEX este îngrijorată de nivelul scăzut de atenţie acordat de către administraţia electorală celorlalte localităţi monitorizate, iar unele secţii de votare au activat în condiţii de infrastructură inadecvate; observatorii au constatat pene la reţelele de curent electric şi cele telefonice.

Promo-LEX a constatat multiple devieri de la legislaţie electorală şi alte deficienţe ce ţin de organizare bună a alegerilor. Totodată, cu toate că raportul dat include o abordare critică a unor probleme în organizarea alegerilor, Promo-LEX conştientizează că administraţia electorală (CEC) depune eforturi considerabile întru crearea practicilor bune de organizare a scrutinului. Promo-LEX propune o colaborare constructivă între organizaţii de monitorizare şi administraţie electorală întru consolidarea atât a acestor practice cît şi a încrederii cetăţenilor în întregul proces electoral.

Au fost observate deficienţe ce ţin de interpretarea legislaţiei în vigoare. Observatorii Promo-LEX au raportat că au fost deschise secţii de votare pentru mai mult de 3000 alegători, care este mărimea maximă permisă de lege pentru o secţie de votare. Pe când Codul Electoral este interpretabil la capitolul specificării exacte a noţiunii de „partid reprezentat în Parlament", cel puţin două formaţiuni politice reprezentate în Parlament (MAE şi MU-EM) nu au fost reprezentate în organele electorale în scrutinul din 16 mai 2010.

De asemenea, unele organe electorale au îndeplinit mai puţin sârguincios îndatoririle sale. Datorită păstrării listelor electorale în birouri ale autorităţilor, alegătorii au acces parţial limitat pentru verificarea acestora. Organele electorale, cu mici excepţii, nu au organizat campanii de educaţie civică privind procedura de votare, iar materialele informative de acest gen nu ajunsese de la CEC la majoritatea circumscripţiilor electorale. Operatorii care testează registrul electronic au asistat toată ziua la procedurile electorale, contrar legislaţiei în vigoare. Unii membri ai birourilor electorale, au permis votarea alegătorilor în lipsa actelor de identitate. Calitatea listelor electorale continuă să fie o problemă, fiind constatate cazuri în care persoanele cu drept de vot nu s-au regăsit în listele electorale, ori datele lor de identificare erau introduse incorect. Multiple secţii de votare au primit buletine de vot insuficiente în raport cu alegătorii incluşi în listele electorale.

Concurenţii electorali practică în continuare plasarea publicităţii electorale în locuri interzise, precum şi în perioada de "tăcere electorală". O parte din partidele parlamentare nu şi-au realizat dreptul de a delega membri în birourile electorale.

Alegătorii continuă masiv să profite de posibilitatea de a vota la domiciliu, fără a justifica suficient această solicitare. Într-acelaşi timp alegătorii din circumscripţia electorală Sîngera s-au arătat sceptici faţă de votul prin intermediul Internetului.

Promo-LEX a elaborat şi o serie de îngrijorări ca urmare a celor constatate. Promo-LEX se arată îngrijorată de prevederile legale interpretabile privind constituirea consiliilor electorale de circumscripţie şi birourilor electorale ale secţiilor de votare, precum şi de implicarea persoanelor neautorizate în procedurile electorale şi faţă de calitatea listelor electorale. Asociaţia este îngrijorată de indiferenţa alegătorilor faţă de calitatea listelor electorale; totodată alegătorii profită prea mult de posibilitatea exagerat de liberă de a vota la domiciliu. Asociaţia este îngrijorată de onestitatea concurenţilor electorali faţă de plasarea publicităţii electorale precum şi de realizarea dreptului, dar şi a obligaţiei morale, de a delega membri în organele electorale a partidelor reprezentate în Parlament.

Asociaţia Promo-LEX a monitorizat, în perioada 10 – 15 mai 2010, alegerile locale noi în 5 localităţi din cele 15 în care s-a desfăşurat scrutinul. Localităţile au fost alese în baza criteriilor de mărime şi diversitate, precum urmează or. Sîngera, mun. Chişinău; sat. Ruseştii Noi, r-ul Ialoveni; sat. Cărpineni, r-l Hînceşti; şi sat. Congaz şi sat. Copceac, UTA Găgăuzia. De asemenea în ziua de 16 mai 2010, echipele mobile ale observatorilor Promo-LEX au monitorizat scrutinul în toate secţiile de votare în care s-au desfăşurat alegerile locale noi. Constatările Promo-LEX reflectă situaţia în localităţile monitorizate şi nu pot fi indicative pentru întreaga ţară însă îngrijorările sunt formulate astfel încât să fie relevante pentru procesul electoral la nivel naţional.

În circumscripţia electorală Sîngera, pentru a doua oară în istoria scrutinelor electorale din Republica Moldova, a fost decisă testarea registrului electronic al alegătorilor şi, suplimentar, testarea votării prin Internet. Promo-LEX a monitorizat şi prima testare a registrului electronic, din 15 noiembrie 2009, şi a elaborat în acest sens un raport cu principalele constatări şi îngrijorări.

Varianta integrală a raportului în limba română, este disponibilă aici

Nota: pentru informaţii suplimentare contactaţi Departamentul Juridic Promo-LEX, Pavel Postica, tel. 211622.