Anatolie Munteanu a participat la seminarul de instruire pentru rudele deţinuţilor din regiunea transnistreanăIMG_2440

Avocatul parlamentar, Anatolie Munteanu a participat la seminarul de instruire pentru rudele deţinuţilor din regiunea transnistreană, cu un discurs privind Mecanismele internaţionale şi naţionale împotriva torturii. Cursul de instruire cu genericul: „Mecanisme de apărare a drepturilor deţinuţilor", a avut loc în perioada 27-28 februarie curent, în incinta Institutului Muncii.

Seminarul a fost organizat pentru rudele deţinuţilor din regiunea transnistreană, cu scopul de a fi instruiţi despre drepturile deţinuţilor, precum şi despre mecanismele de apărarea a acestor drepturi. Participanţii au audiat sesiuni de informare destinate drepturilor şi libertăţilor omului, siguranţa persoanei şi drepturile deţinuţilor, măsuri de securitate şi siguranţă a victimelor şi rudelor lor în regiunea transnistreană, ce este CtEDO? şi, cum pot sesiza victimele din regiunea transnistreană CtEDO?

Ombudsmanul, Anatolie Munteanu a vorbit despre Mecanismele internaţionale şi naţionale împotriva torturii şi, totodată, despre împuternicirile şi obligaţiile statului-parte la Convenţia ONU împotriva torturii şi altor tratamente crude, inumane sau degradante, adoptat de Adunarea Generală a ONU la 18 decembrie 2002. Avocatul parlamentar a menţionat că, potrivit art. 20 din Convenţie, Comitetul este în drept să privească şi să ceară informaţii, precum şi să iniţieze anchete în urma sesizărilor privind cazurile de tortură în instituţiile specializate.

Întrunirea a fost organizată de către Promo-LEX cu ajutorul substanţial al proiectului: „Susţinerea în consolidarea Mecanismului Naţional de Prevenire a Torturii în conformitate cu prevederile Protocolului opţional la Convenţia împotriva Torturii (OPCAT)", finanţat de către Uniunea Europeană şi co-finanţat şi implementat de PNUD Moldova.

Sursa: www.ombudsman.md