Studiul privind dreptul de proprietate în regiunea transnistreană

La 19 Februarie 2010, în cadrul unei conferinţe de presă, Asociaţia Promo-LEX a lansat Studiul „Dreptul de proprietate în regiunea transnistreană a Republicii Moldova". Documentul reflectă situaţia privind regimul juridic al patrimoniului în regiunea transnistreană. În studiu sunt dezbătute aspectele ce sunt legate de apariţia dreptului de proprietate, exercitarea acestuia şi apărarea lui în regiune. De asemenea, au fost identificate premisele apariţiei unor probleme legate de dreptul de proprietate în regiune. Studiul oferă o nouă viziune asupra dreptului de proprietate prin clasificarea patrimoniului şi elucidarea regimurilor aplicate acestor patrimonii, cu referire la rapoartele unor cercetători notorii şi specialişti în domeniul dreptului.

Astfel, pe lângă problemele clasice de încălcare a dreptului de proprietate legate de: trecerea bunurilor prin posturile vamale interne, restrângerea exercitării dreptului de proprietate a automobilelor cu numere moldoveneşti în regiunea transnistreană şi invers, a celor cu numere de înmatriculare rmn, asigurarea cu pensii pentru limită de vîrstă şi invaliditate, indexarea depunerilor băneşti, studiul dezbate patru probleme legate de exercitarea dreptului de proprietate. În primul rând este vorba despre dreptul de proprietate asupra terenurilor, care în regiune se consideră a fi monopolizat de stat şi aceasta în pofida faptului că în mare parte pământul a fost transmis unor persoane obscure din anturajul liderilor din regiune. A doua problemă o reprezintă privatizarea întreprinderilor care au fost efectuate contrar legislaţiei naţionale şi într-un mod netransparent. A treia problemă reprezintă violarea drepturilor persoanelor deportate, care nu pot beneficia de drepturile ce le sunt oferite de legislaţia naţională. A patra problemă dezbătută se referă la indexarea depunerilor băneşti. Sunt aduse concluzii şi dovezi ale faptului că aceste domenii pe viitor pot fi focare ale unor dispute şi litigii care pot afecta masiv interesele persoanelor private cât şi ale statului în general.

Un alt capitol se referă la funcţionarea mecanismelor de protecţie a dreptului de proprietate, care în principiu nu există pentru situaţiile din regiune. Sunt trasate problemele sistemice care sunt legate de nefuncţionarea instanţelor naţionale ale justiţiei, la fel au fost aduse în vizor şi funcţionarea aşa-numitelor instanţe de judecată şi procuraturi din regiunea transnistreană.

Studiul a fost realizat cu suportul financiar oferit de Civil Rights Defenders. Studiul este disponibil în limbile Română, Rusă şi Engleză şi poate fi accesat în varianta electronică PDF pe pagina web a Asociaţiei Promo-LEX la rubrica Publicaţii.