Indexul Sustenabilității OSC-urilor din Republica Moldova pentru anul 2021Sustenabilitatea generală a organizațiilor societății civile (OSC) din Republica Moldova nu s-a schimbat esențial în 2021. Această constatare precum și principalele provocări cu care s-au confruntat OSC-urile în 2021 au fost prezentate în data de 1 decembrie 2022, atunci când a fost lansat Indexul Sustenabilității OSC.  Indexul Sustenabilității OSC reprezintă un instrument analitic/raport care măsoară progresul sectorului societății civile din regiunea Europei Centrale, de Est și Eurasia în ultimii 25 de ani. Indexul examinează mediul general propice pentru societatea civilă, cu accent pe 7 componente: cadrul juridic, capacitatea organizațională, sustenabilitatea financiară, advocacy, prestarea serviciilor, infrastructură sectorială și imaginea publică a OSC-urilor. Fiecare dimensiune este evaluată pe baza unei scale de șapte puncte, unde 1 indică un nivel foarte avansat de dezvoltare și 7 indică un nivel scăzut de dezvoltare.

Potrivit Indexului Sustenabilității OSC, principalele evenimente care au influențat semnificativ mediul de activitate al OSC-urilor în 2021 au fost pandemia de COVID-19 și alegerile parlamentare anticipate. Sustenabilitatea generală a OSC-urilor nu s-a schimbat în 2021, înregistrând un scor de 3.7 din 7 (la fel ca și în 2020), deși componentele de prestare a serviciilor, infrastructura sectorială și imaginea publică s-au îmbunătățit ușor.

Numărul de OSC-uri este în continuă creștere însă organizații active pot fi considerate doar aproximativ 1/3 din numărul de organizațiile înregistrate. Potrivit Registrului de stat al unităţilor de drept privind organizaţiile necomerciale, în decembrie 2021, în Moldova erau înregistrate 14.939 de organizații necomerciale, dintre care 438 s-au înregistrat în 2021. Aproximativ 13.746 dintre aceste organizații pot fi considerate OSC-uri; restul sunt instituții publice, partide politice și alte organizații sociopolitice care nu corespund definiției de OSC utilizată de Indexul Sustenabilității OSC. Aproximativ 78% (10.681) dintre OSC-urile înregistrate sunt asociații obștești. Potrivit datelor prezentate de Biroul Național de Statistică (BNS), doar aproximativ 30% din organizațiile înregistrate au depus rapoarte la BNS în anul 2021, dintre care aproximativ 80% își au sediul în mun. Chișinău. Având în vedere că toate OSC-urile sunt obligate să depună anual rapoarte privind situațiile financiare la BNS, acesta este adesea considerat un indicator privind numărul de organizații active din țară.

Granturile reprezintă în continuare principala sursă de venit ale OSC-urilor deși se înregistrează o creștere constantă a surselor alternative de venit. Conform diferitor studii și cercetări realizate în ultimii ani, aproximativ 70% din veniturile anuale ale OSC-urilor provin din granturi externe. Conform datelor recepționate de la BNS, Asociațiile Obștești, Fundațiile și Instituțiile Private au incasat venituri în sumă de cca 4,1 miliarde MDL în anul 2021, dintre care 874 milioane de lei (cca 20%) reprezintă veniturile din activitatea economică. Alte surse de venituri includ donațiile din partea persoanelor fizice și juridice, mecanismul 2% și veniturile provenite din activitățile economice. OSC-urile din afara capitalei continuă să se ciocnească cu provocări semnificative la capitolul finanțare din cauza lipsei de personal financiar calificat și a accesului limitat la surse de finanțare.

Imaginea publică și încrederea populației în OSC-uri este în continuă creștere. Conform Barometrului de Opinie Publică (BOP) din iunie 2021, 29,8% dintre respondenți au declarat că au încredere în ONG-uri, comparativ cu situația din octombrie 2020 când numai 23,1% dintre respondenți au declarat acest lucru. Motivele îmbunătățirii imaginii și încrederii în rândul populației ar putea fi numărul mai mic de atacuri din partea autorităților în urma alegerilor, implicarea activă a OSC-urilor în promovarea mai multor proiecte de lege, dar și sprijinul oferit de OSC-uri în timpul pandemiei, inclusiv rolul acestora în activitățile de sensibilizare a opiniei publice privind vaccinarea împotriva COVID-19.

Mai multe detalii privind evoluția sustenabilității OSC-urilor în 2021 puteți găsi în raportul care poate fi accesat aici (versiunea română) și aici (versiunea engleză). Rapoartele privind sustenabilitatea OSC-urilor din alte țări din Europa Centrală, de Est și Eurasia pot fi accesate aici.

Indexul Sustenabilităţii Organizaţiilor Societăţii Civile pentru Europa Centrală şi de Est şi Eurasia este elaborat de US Agency for International Development (USAID), în parteneriat cu FHI 360, International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). Centrul de Instruire și Consultanță Organizațională (CICO) este partenerul local de implementare pentru Republica Moldova.