Proiectele societății civile, în suportul dezvoltării serviciilor sociale necesare persoanelor din grupurile vulnerabileIMG 1744Instrucțiuni tehnice despre cum să elaborezi o propunere de proiect competitivă. Noțiuni definitorii și reguli obligatorii de urmat pentru a ajusta cât mai bine notele conceptuale (selectate la prima etapă a concursului) și a corespunde rigorilor finanțatorilor la a doua etapă a programului de granturi. Sunt doar câteva subiecte abordate la cel de-al doilea atelier regional în cadrul proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”, desfășurat la Chișinău. Evenimentul a fost organizat de Asociația Keystone Moldova în perioada 15-16 iulie.

La atelier au participat 46 de reprezentanți ai societății civile și ai autorităților publice locale din zona de centru a Republicii Moldova (din partea a 26 de organizații necomerciale și instituții publice), care au fost ghidați de consultanți cu experiență în domeniul social cum să-și îmbunătățească propunerile de proiect privind crearea și/sau extinderea serviciilor sociale pentru persoanele din grupurile vulnerabile.

Nelea Panfil, consultantă a proiectului, formatoare în cadrul grupului „Dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoane cuIMG 1758 dizabilități, copii și adulți”, a menționat că printre propunerile de proiecte examinate sunt multe inovative, dar și dintre cele care repetă bunele practici. „Mă bucur că sunt organizații cu experiență care optează pentru extinderea și dezvoltarea serviciilor pe care le prestează deja, asumându-și, în acest fel, un rol, pe care nu au curajul să și-l asume adeseori autoritățile. Proiectele societății civile vin cu suport pentru a dezvolta și a răspunde necesităților persoanelor din grupurile vulnerabile”, a comunicat Nelea Panfil. „Totuși, cu referință la propunerile de pionerat sugerate și susținute de autorii proiectelor, singura dificultate pe care o văd este de a încadra unele din aceste servicii în anumite standarde de funcționare, pentru că la moment nu există. Acestea abia urmează a fi gândite și a fi creat, în general, un precedent pentru astfel de inițiative”, a explicat consultanta.

Participanții la atelierul de instruire au salutat intenția organizatorilor de a crea un cadru de lucru atât de productiv, ce îi ajută să înțeleagă mai bine golurile pe care le au, precum și direcțiile pe care să meargă în optimizarea ideilor de proiecte. 

Iulia Gheorghieș, coordonatoare de program, Centrul național de prevenire a abuzului față de copii (CNPAC): „În cadrul concursului de proiecte venim cu o idee la care lucrăm încă din 2017. Vrem să creăm primul serviciu integrat tip Barnahus ce presupune oferirea serviciilor sociale, juridice, expertiză medico-legală, asistență juridică primară, psihologică, toate sub un singur acoperiș. Centrul urmează a fi deschis la Bălți și va fi destinat copiilor victime și martore ale infracțiunilor. Circa 100 de copii din 11 raioane din nordul țării ar putea beneficia de serviciile prestate pe parcursul unui an. Instituirea acestui tip de servicii multiple integrate este prevăzută și printr-o Hotărâre de Guvern, aprobată în anul 2019, care prevede crearea a 3 centre regionale de acest fel (nord, centru, sud). Noul tip de servicii presupune că un copil victimă nu va mai fi plimbat pe drumuri pe la toate instanțele (judecătorie, procuratură, poliție, medicină legală, psiholog, asistent social) în parte, dar va accesa spectrul de servicii într-un singur loc.”

Zinaida Bunescu, șefa Direcției asistență socială, Anenii Noi: „Împreună cu Asociația Genesis ne propunem să renovăm și să îmbunătățim condițiile de trai pentru persoanele în etate și cu dizabilități aflate la azilul raional din satul Puhăceni, Anenii Noi. Este o instituție care împlinește 15 de la deschidere, dar în toată această perioadă de timp foarte puține lucruri au fost ameliorate. În azil se află 30 de persoane, deși inițial a fost prevăzut pentru 25. Sunt odăi supraaglomerate, nu există condiții nici pentru igiena personală, lipsește o odaie de odihnă și petrecere a timpului liber. Ne-am gândit la o gamă largă de servicii sociale, precum fizioproceduri, kinetoterapie, activități de informare. Ne-am dori prin intermediul propunerii de proiect să facem viața mai bună a persoanelor în etate și a celor cu dizabilități care se află la azil.”

Tatiana Ghidirimschi, directoarea Centrului Low Vision din mun. Chișinău: „Centrul pe care îl reprezint oferă servicii medico-sociale de reabilitare pentru persoanele cu vedere slabă din toată țara. Conceptul noii propuneri de proiect se bazează pe crearea unor servicii integrate de calitate adresate persoanelor cu dizabilități de vedere, care să includă asistență psihosocială, educațională, grupuri de suport. Totodată, ne-am trasat ca obiectiv să elaborăm un document de politici, care va contribui la îmbunătățirea accesului la servicii integrate de calitate și la facilitarea procesului de incluziune educațională, angajarea în câmpul muncii și oferirea unui mod de viață independent persoanelor cu dizabilități de vedere. Pe parcursul proiectului circa 250 copii ar putea beneficia de serviciile nou create, ulterior urmând ca acestea să fie preluate, menținute și dezvoltate cu suportul autorităților publice centrale și locale.”

Atelierul regional Elaborarea propunerilor de proiect privind dezvoltarea și/sau extinderea serviciilor sociale pentru persoanele din grupurile vulnerabile” este organizat în cadrul proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat și implementat de Fundația Soros Moldova, în parteneriat cu AO Keystone Moldova și AO Institutum Virtutes Civilis.

IMG 1780IMG 1774 IMG 1753