AJPP a lansat Raportul privind importanța și rolul programelor probaționale la nivel naționalArticol adaugat de: Adelina Sochirca

Asociația pentru Justiție Penală Participativă prezintă Raportul privind importanța și rolul programelor probaționale la nivel național.

Raportul menționat și-a propus să facă o analiză a programelor probaționale în calitate de alternative la detenție pentru copiii în conflict cu legea și a necesității elaborării la nivel național a unui nou program probațional primar obligatoriu pentru minori, axat pe formarea civică și instruirea vocațională.

Raportul mai prezintă  o analiză a cadrului legal național pe acest segment, cu aspecte comparative din practica altor țări, precum și o analiză a datelor statistice referitoare la minorii aflați la evidența probațiunii. Totodată, în cadrul raportului au fost reflectate percepțiile actorilor justiției cu privire la tematica abordată, prin colectarea opiniilor anonime ale specialiștilor implicați în lucrul cu minorii, în baza chestionarelor dezvoltate de AJPP.

Îmbucurător este faptul că există o viziune comună a actorilor din domeniul justiției penale asupra utilității practice a programelor probaționale, evidențiindu-se necesitatea promovării acestora în cadrul sistemului de justiție penală.

Principala concluzie vizează lipsa familiarizării profesioniștilor în privința programelor probaționale implementate, la nivel national, în cadrul birourilor teritoriale de probațiune. De asemenea, lipsa specialiștilor care ar putea derula calitativ un program probațional este o altă constatare evidențiată de specialiștii intervievați.

Concluziile au fost grupate în dependență de categoria profesională abordată: consilieri de probațiune, judecători, procurori și avocați. De asemenea, sunt evidențiate o serie de recomandări referitoare la promovarea și aplicarea acestor programe de către profesioniști.

Raportul poate fi consultat aici

Raportul este elaborat în cadrul proiectului “Dezvoltarea și implementarea programului probațional primar obligatoriu în trei raioane ale Republicii Moldova“, implementat de AJPP în parteneriat cu Inspectoratul Național de Probațiune și UNICEF Moldova.

telegram