Experți naționali, internaționali și profesioniști din domeniul protecției copilului se vor întruni la Chișinău pentru a discuta bune practici de prevenire a abuzului față de copiiÎn perioada 20-21 iunie 2018, la Chișinău va avea loc Conferința „Aspecte multidisciplinare în protecția copiilor față de violență”.

Evenimentul este organizat de Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului fața de Copii și Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova, în parteneriat cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, și Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

La Conferință vor participa reprezentanți ai Societății Internaționale pentru Prevenirea Abuzului și Neglijării Copilului (ISPCAN), experți internaționali din Marea Britanie și Turcia, experți naționali și profesioniști din domeniul protecției copilului, reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale, ai organizațiilor internaționale și societății civile.

În cadrul discuțiilor vor fi prezentate bune practici de colaborare intersectorială în domeniul identificării și referirii cazurilor de abuz asupra copilului, rolul și responsabilitățile profesioniștilor, comunității și familiilor în combaterea abuzului față de copii, monitorizarea sistemică a fenomenului violenței față de copii, dar și intervenția specialiștilor în cazurile de violență asupra copiilor (Vezi agenda).

Conferința va avea loc în sala de conferințe a Institutului Muncii (str. Zimbrului 10), începând cu ora 9:00.