Masa Rotundă de încheiere a proiectuluiAzi, 14 iunie 2018, A.O. ”Verbina” a organizat Masa Rotundă de încheiere a proiectului ”Consolidarea capacităților reprezentanților Autorităților Publice Locale din raioanele Ungheni, Orhei și Leova în domeniul incluziunii școlare a copiilor cu dizabilități intelectuale și autism, pentru îmbunătătirea accesului la educație egală pentru toți”. Proiect susținut financiar de către Ambasada Finlandei din București.

Scopul evenimentului a fost prezentarea rezultatelor aplicării testului ADOS-2 în procesul de diagnosticare și evaluare a copiilor cu dizabilități intelectuale și autism din raioanele pilot Ungheni, Orhei și Leova.

La eveniment au fost prezenți specialiștii Serviciilor de Asistență Psihopedagogică din cele 3 raioane beneficiare ale proiectului și șefa secției psihologie a Centrului Republican de Asistenta Psihopedagogică, Tatiana Lungu, care a vorbit despre importanța evaluării complexe a dezvoltării copilului, element cheie a unei incluziuni educaționale de calitate. Totodată, Dna Lungu, a prezentat rezultatele procesului de aplicare a testului ADOS-2 în raioanele Ungheni, Orhei și Leova.

Pentru a coordona realizarea in timp si in bune conditii a activitatilor derulate in cadrul proiectului a fost nevoie de asigurarea unei strânse colaborari atât intre partenerii proiectului, cât si cu institutiile implicate. Astfel,  33 copii cu suspecții TSA din aceste 3 raioane au beneficiat de evaluare, prin aplicarea Testului ADOS-2, de către specialistul licențiat al CRAP, datorită susținerii financiare din partea Ambasadei Finlandei din București” - a menționat Ana Levinte, director A.O. ”Verbina”.

 

Evenimentul a conținut și un atelier practic despre caracteristicile şi comportamentele specifice copiilor cu TSA. Părinții invitați, de la A.O.”SOS Autism” Moldova, Aliona Dumitraș și Olga Guzun, au venit cu recomandări concrete pentru facilitarea procesului de incluziune educaţională a acestor copii.

La moment suntem în perioada de tranziție de la grădiniță la școală a 2 copii cu dizabilități intelectuale și autism. Informația de la Masa Rotundă ne va ajuta mult în procesul de pregătire și sensibilizare a cadrelor didactice, colectivelor de copii și părinți pentru facilitarea incluziunii acestora. Vă mulțumim pentru oportunitatea de a fi raion pilot și pentru faptul că am reușit să stabilim diagnoza corecta a celor 5 copii din raionul nostru, astfel vom reuși să elaborăm un plan individual de lucru complex.” – a declarat Aurelia Nucă, șefa SAP Leova.

Proiectul "Consolidarea capacităților reprezentanților APL în domeniul incluziunii școlare a copiilor cu dizabilități intelectuale și autism, pentru îmbunătățirea accesului la educație egala pentru toți", a fost susținut financiar de către Ambasada Finlandei în București și a avut o durată de 1 an.