Copiii din Moldova, despre cum li se respectă dreptul la educație49 de copii, susținuți de Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului, au elaborat un raport despre cum se respectă drepturile copilului în Republica Moldova. După ce a fost lansat la Chișinău pe 27 ianuarie, în cadrul unui club de presă organizat în colaborare cu Centrul de Investigații Jurnalistice, în februarie 2017, tinerii vor merge la Geneva pentru a prezenta documentul Comitetului ONU pentru drepturile copilului.

Raportul Respectarea drepturilor copilului conține studii de caz, fotografii, constatări și recomandări  privind respectarea drepturilor copilului la: educație; protecție față de violență, abuz și neglijare; sănătate; protecție față de exploatare prin muncă; mediu familial.

Referindu-se la dreptul la educație, copiii au formulat mai multe concluzii ce se referă la accesibilitatea școlii, resursle financiare, materiale și umane ale instituțiilor de învățământ, dar și modul în școala ține cont de nevoile copiilor și îi pregătește pentru viața de adult.

În opinia elevilor, școala oferă puțin spațiu pentru a discuta subiecte și a practica activități pe care copiii le consideră importante pentru dezvoltarea lor multilaterală, de exemplu: abilități de comunicare, sănătatea reproductivă, orientarea profesională și drepturile omului.

„În plus, programul școlar este supraîncărcat. De exemplu, liceenilor le ia in jur de 6 ore să-și facă temele. Elevilor din clasele primare le ia și până la 4 ore, ceea ce este prea mult pentru un copil de 8 ani. Ei nu reușesc să se implice în activitățile extrașcolare și nu au timp liber pentru a înțelege tot volumul de informație primit la școală”, menționează Daria, membră a grupului de copii ce a lucrat asupra raportului.

Deși statul este obligat să asigure accesul tuturor copiilor la educație, sunt grupuri de copii care au acces limitat la școală, spun tinerii.

„Este cunoscut faptul că în unele școli se colectează taxe. Sunt părinți ce nu au posibilitatea să le achite. Unii nu pot achita nici măcar chiria manualelor sau nu pot procura rechizite școlare. În alte cazuri, școlile nu sunt adaptate pentru copiii cu cerințe educaționale speciale, copiii cu dizabilități locomotorii”, explică Daria.

Cu toate că în fiecare școală trebuie să existe un consiliu al elevilor și deciziile, inclusiv cele ce țin de buget, trebuie să fie luate cu participarea elevilor, implicarea copiilor este formală, iar opinia lor nu este luată în considerare de cele mai multe ori, arată raportul copiilor. În același timp, membrii consiliului de elevi sunt constrânși să îndeplinească unele responsabilități ale diriginților sau altor adulți din școală, mai spune tânăra:

„Sunt atestate cazuri în care membrii consiliului sunt impuși de adulți să meargă acasă la copiii ce nu frecventează școala, să afle situația existentă și să convingă părinții să lase copiii să frecventeze școala. O altă idee este că opinia elevilor despre modul în care sunt organizate lecțiile la fel nu este luată în considerare. Profesorii predau strict după curriculum, nu țin cont de capacitățile și doleanțele elevilor și nici nu cer un feedback”.

Grupul de adolescenți a colectat punctele de vedere a peste 900 de copii: fete și băieți, din sate și orașe, care locuiesc cu părinți și care au părinți plecați la muncă peste hotare, din familii numeroase, în contact cu legea, mame adolescente, de etnii diferite etc., din circa 20 de localități ale Republicii Moldova.

Pentru a colecta opiniile a mai multor semeni și pentru a disemina informații accesibile pentru toți copiii despre drepturile lor, adolescenții au decis să creeze o platformă online – Platforma Copiilor, unde fiecare copil s-ar simți în siguranță să vorbească despre cum îi sunt respectate drepturile. Prin intermediul acestui mecanism, copiii vor disemina raportul lor, precum și Observațiile finale ale Comitetului.

De ce copiii au elaborat acest raport

Odată cu ratificarea Convenţiei privind  Drepturile Copilului, în decembrie 1990, Republica Moldova și-a asumat obligația de a raporta o dată la 5 ani în fața Comitetului ONU pentru Drepturile Copilului cum sunt respectate drepturile copilului în stat. Pe lângă raportul Guvernului, Comitetul examinează și un raport prezentat de societatea civilă, ce îl completează pe cel guvernamental. De obicei, din acest raport face parte și raportul elaborat de copii.

În baza acestor premise, începând cu 1 iulie 2014, un grup de copii, denumit Grupul de Reflecție (GR), susținut de Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC), și-a început activitatea de compilare a raportului privind respectarea drepturilor copiilor în Republica Moldova. Raportul grupului a fost expediat Comitetului în octombrie 2016, iar în februarie 2017 reprezentanții GR vor merge la Geneva pentru a-l prezenta membrilor Comitetului.

Din Grupul de Reflecție fac parte 49 de copii și tineri din 21 de regiuni ale țării, inclusiv Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia și raioanele din stânga Nistrului, care au vârsta cuprinsă între 12-18 ani. Aceştia, la rândul lor, reprezintă diferite grupuri de lucru ale copiilor şi consilii consultative de la nivel local, raional și național, inclusiv copii cu necesităţi speciale, copii de etnie romă, beneficiari ai serviciilor de îngrijire rezidențială, membri ai Consiliilor Naționale ale Elevilor din învățământul general și din cel profesional tehnic, participanți la Turnamentul Național în domeniul Drepturilor Copilului/ Omului, membri ai rețelei de Educatori de la Egal la Egal Y-Peer.

Persoană de contact:

Irina Gușan, Coordonoatoare comunicare, CIDDC

tel: +373 068499746

email: irinagusanu@gmail.com