Dezvoltarea serviciilor integrate de îngrijire socio-medicală la domiciliu şi a voluntariatului în s. Izvoare şi com. Logofteni raionul Făleşti  Incepînd cu data de 01.02.2015, a fost dat startul proiectului „Dezvoltarea serviciilor integrate de îngrijire socio-medicală la domiciliu şi a voluntariatului în s. Izvoare şi com. Logofteni raionul Făleşti”, implementat de AO „Cuget” din raionul Făleşti, cu sprijinul Fundației Est-Europeane, care implementează Programul „Cetățeni activi, comunități prospere” din resursele acordate de Guvernul Suediei și Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/ DANIDA. Unul dintre componente este Programul „ Suport pentru Grupuri Vulnerabile”, care are scopul de a extinde accesul grupurilor vulnerabile din comunități la servicii sociale de calitate prin implicarea societății civile.

  Scopul proiectului: Dezvoltarea serviciilor integrate de îngrijire socio-medicală la domiciliu şi a voluntariatului în s. Izvoare şi com. Logofteni raionul Făleşti.

  Obiectivele proiectului:

- Acordarea asistenţei medico-sociale calificate la domiciliu persoanelor cu dizabilităţi, bolnavilor incurabili, bătrînelor cu surse minime de existenţa din s. Izvoare şi com. Logofteni, raionul Făleşti.

- Creşterea nivelului de implicare a tinerilor şi adulţilor din s. Izvoare şi com. Logofteni, raionul Făleşti în dezvoltarea comunităţii şi în procesul de luare a deciziilor la nivel comunitar prin practicarea voluntariatului.

- Renovarea spaţiilor acordate pentru activitatea echipelor multidisciplinare de îngrijiri la domiciliu din com.Logofteni şi s.Izvoare, raionul Făleşti.

Partenerii proiectului: Administraţia publica locala din s.Izvoare şi com.Logofteni, Gimnaziul Logofteni, Bibliotecile publice din s.Logofteni şi Moldoveanca, Instituţiile de cultura din satele Logofteni şi Moldoveanca, Biblioteca Publica raionala Făleşti "M.Eminescu", Centrele de sanatate Izvoare şi Logofteni, AO "CASMED".

Activitatile planificate:

- Informarea populaţiei privind inceperea proiectului şi mobilizarea eforturilor întregii societăţi, pentru reducerea consecinţelor nefavorabile ale îmbatrînirii populaţiei prin prelungirea "duratei de viaţă sănătoasă şi activă";

- Prestarea serviciilor de îngrijire medico-sociala şi asistenţa psiho-emoţională a persoanelor de vîrsta a treia din s.Izvoare şi com.Logofteni;

- Implicarea voluntarilor în activităţi de sprijin a persoanelor de vîrsta treia;

- Organizarea şi desfăşurarea campaniilor de mobilizare comunitară în scopul reducerii consecinţelor nefavorabile ale îmbatrînirii populaţiei prin prelungirea "duratei de viaţă sănătoasă şi activă";

- Renovarea şi darea în exploatare spaţiilor acordate pentru activitatea echipelor multidisciplinare de îngrijiri la domiciliu din com.Logofteni şi s.Izvoare, r. Făleşti.

Ca rezultat al proiectului va fi susţinerea incluziunii sociale a persoanelor în etate de către autorităţile locale, agenţii economici şi cetăţeni din Izvoare şi Logofteni, creştera nivelului de implicare a persoanelor în etate din aceste localităţi în activităţi sociale non-formale.

Acest material este realizat de Asociaţia Obştească  „Cuget” cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei şi de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA. Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei, sau al Ministerului Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA.  

 

EEF M logo color print use ro     SwedenLogo DanidaLogo Cuget2
  


telegram