Diferiţi etnic- uniţi culturalMilleniuMDiferiţi etnic, dar uniţi cultural, despre aceasta şi multe alte aspecte ale învăţării înterculturale s-a discutat în perioada 28-30 august, în cadrul celui de-al patrulea modul de instruire al Proiectul „Promovarea educaţiei non-formale de calitate în domeniul tineret în Republica Moldova”. Modulul face parte din Cursul de Lungă durată în Formare de Formatori, participanţii fiind 20 de reprezentaţi ai ONG-urilor de tineret din Republica Moldova.

În cadrul acestui modul intitulat ,,Învăţare interculturală” participanţii au discutat despre definiţia acestei noţiuni, ajungînd la concluzia că interacţiunea interculturală este una dintre componentele vitale în dezvoltarea unei societăţi armonioase şi se referă la deprinderea de a trăi împreună cu ceilalţi prin dezvoltarea cunoaşterii celuilalt, a istoriei sale, a tradiţiilor şi a spiritualităţii sale.

Printre obiectivele înainte spre realizare în cadrul acestei instruiri se regăsesc următoarele:

  1. Facilitarea deprinderii abilităţilor de convieţuire în societatea plurală;
  2. Dobândirea cunoştinţelor în domeniul culturii în general;
  3.  Formarea unei atitudini pozitive care să fie aplicată în cadrul unei societăţi multiculturale.

În urma acestui modul, participanţii au avut ocazia să discute mai amănunţit şi să perceapă ce înseamnă respectul pentru diversitate, pentru identitatea celor diferiţi şi implicit, respingerea atitudinilor intolerante şi discriminatorii faţă de aceştia.

Pe parcursul instruirii s-au desfăşurat o serie întreagă de activităţi orientată spre diminuarea gradului de discriminare a diferitor culturi sau roluri sociale. Una dintre acestea i-a pus pe participanţi în situaţia de a îmbrăca rolurile mai multor personaje care frecvent sun marginalizate în societate. Iar scopul lor era de concepe istoria vieţii acestui personaj şi trăirile acestuia.

Spre finalul activităţii unul dintre participanţi ne-a mărturisit că activitatea la care a participat a contribuit la o mai bună înţelegere a situaţiilor trăite de această persoanele discriminate. ,,Am fost în rolul unei tinere artiste infectată de Hiv-Sida şi astfel am înţeles că în spatele acestui personaj se află o personalitate care la fel ca şi noi vrea să aibă relaţii bune cu persoanele din jur.”

,,De fapt conceptul de cultură conţine o ambiguitate profundă şi anume aceea că se referă în acelaşi timp la similaritate de bază a indivizilor, dar şi la modul în care se produce diferenţa intre indivizi, cultura fiind în sine generatoare de diferenţă” a afirmat un alt participant.

Următorul modul de instruire cu titlul ,,Drepturile omului şi democraţia” va avea loc în perioada 18-20 septembrie.

Proiectul „Promovarea educaţiei non-formale de calitate în domeniul tineret în Republica Moldova” este implementat de Institutul de Instruire în Dezvoltare “MilleniuM”, cu suportul financiar oferit de către Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova în cadrul Programului de Granturi 2015.

Mai multe informaţii despre proiect puteţi găsi pe site-ul Institului de Instruire în Dezvoltare ,,MileniuM” www.milenium.md