Constatări și recomandări ale Asociației Promo-LEX la finalul Efortului de Monitorizare a Alegerilor Parlamentare 2014DSC 0062Asociația Promo-LEX a lansat la 29 ianuarie curent Raportul Final de Monitorizare a Alegerilor Parlamentare din 30 noiembrie 2014. Documentul a fost dezbătut în cadrul unei mese rotunde cu participarea reprezentanților instituțiilor relevante (CEC, Parlamentul Republicii Moldova, CCA, CNA etc.), societății civile, mass-media și a altor parteneri.

Raportul reflectă prestația principalilor actori electorali în perioada 15 septembrie - 09 decembrie 2014. Astfel, Asociația Promo-LEX a constatat că, administraţia electorală şi administrația publică au avut o prestaţie echilibrată iar majoritatea concurenţilor electorali au desfăşurat activități de campanie diverse şi de o manieră activă.

Cu toate acestea, activitatea unor concurenți electorali, a autorităților din domeniu dar și lacunele din legislația electorală, inclusiv la capitolul finanțării campaniei electorale au determinat Efortul de Monitorizare să elaboreze un șir de recomandări menite să contribuie la îmbunătăţirea proceselor electorale şi sporirea încrederii cetățenilor în alegeri libere și corecte.

Astfel, Asociația Promo-LEX a formulat 42 de recomandări adresate autorităților publice, concurenților electorali și altor actori relevanți în vederea perfecționării cadrului legal și procedurilor electorale. Printre cele mai stringente recomandări sunt:

Revizuirea mecanismului de stabilire a plafonului mijloacelor financiare pentru finanțarea campaniei electorale în vederea uniformizării acesteia;Implementarea unui soft care să permită verificarea datelor din procesele verbale potrivit formulelor de verificare stabilite de CEC, în vederea excluderii acuzaţiilor de denaturare a rezultatelor votării;Eficientizarea mecanismului de control al finanțării campaniei electorale şi instituirea unui mecanism unic şi uniform de verificare/estimare a cheltuielilor nedeclarate;Analiza deficienţelor depistate la funcţionarea registrului de Stat al Alegătorilor (conexiunea internet, probleme tehnice, calificarea operatorilor) şi prevenirea situaţilor care ar pune în pericol implementarea acestuia; Interpretarea legală a noțiunilor și a termenilor din Codul Electoral cu privire la anunțarea datei alegerilor, startul campaniei electorale și a agitației electorale;Adoptarea în lectura a II (finală) a proiectului de lege privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale;Revizuirea şi aprobarea unor sancţiuni graduale pentru abaterile electorale, precum şi extinderea acestora cu precizările de rigoare a cazurilor în care este posibil de a refuza înregistrarea concurentului electoral sau de anulat înregistrarea unui concurent deja admis în cursă;Sancţionarea disciplinară pe interior a membrilor şi simpatizanţilor care au admis situaţii de evitare a raportării surselor financiare utilizate de concurentul electoral sau altor abateri electorale.

Vezi raportul AICI.

Constatările și recomandările Efortului de Monitorizare a Alegerilor Parlamentare 2014 au fost posibile grație implicării a 2325 de observatori naționali. Recomandarile reies din constatările formulate în cele peste 4241 de rapoarte obținute de la observatorii Promo-LEX din teritoriu, inclusiv 2654 rapoarte de vizite comprehensive, 543 rapoarte de incidente și 1987 rapoarte întocmite în ziua alegerilor. Tendințele au fost totalizate și analizate de o echipă de analiști.

Asociația Promo–LEX a desfăşurat de asemenea, Numărarea rapidă și Numărarea paralelă a voturilor (Quick Count și PVT). Raportul Final de Monitorizare a Alegerilor Parlamentare 2014 este elaborat în baza a patru rapoarte intermediare prezentate pe parcursul campaniei electorale, trei rapoarte din ziua scrutinului, un raport de totalizare a a zilei alegerilor precum și un raport de monitorizare a finanțelor concurenților electorali.

Efortul de Monitorizare s–a încadrat în activitățile desfășurate de societatea civilă Efortul de Monitorizare a Alegerilor Parlamentare din 30 noiembrie 2014 a beneficiat de asistența tehnică din partea National Democratic Institute for International Affairs (NDI) și a fost susținută financiar de către Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare (USAID), National Endowment for Democracy (NED), Consiliul Europei precum și Fundația Stefan Batory din resursele oferite de Fondul Solidaritate în cadrul Programului "Sprijin pentru Democrație" al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Polone. Opiniile exprimate în raport aparțin autorilor și nu reflectă neapărat punctul de vedere al finanțatorilor.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să contactați:
Galina Sanduța, Ofițer de Presă Efort de Monitorizare Promo-LEX,
Telefon: 069 95 82 89, Email: galina.sanduta@promolex.md