Creşterea nivelului de cultură juridică pentru populaţia rurală

Centrul Informaţional Tighina din or. Căuşeni continuă implementarea proiectului „Asistenţă juridică pentru o societate democratică în partea de Sud-Est a Republicii Moldova”. Vrem să menţionăm că pînă la moment avem implementate un şir de acţiuni, care contriubie la realizarea scopului propus. Astfel avem:

  • semnate 39 acorduri cu Autorităţile Publice Locale din raioanele Căuşeni şi Ştefan Vodă şi 9 alte instituţii (de stat, ONGuri);
  • difuzate comunicate de presă în media locală şi naţională;
  • distribuite materiale informaţionale (buletinul informaţional „Acces juridic”, pliantul „Drepturile omului sunt drepturile tale”, posterul-calendar „Eşti informat - ai drepturi”);
  • difuzată o emisiune TV în direct la TV locală la tema „Dreptul familiei. Violenţa în familie” cu participarea coordonatorului şi avocatului de proiect şi specialistului în protecţia familiei şi copilului;
  • acordată asistenţă juridică la oficiu pentru populaţia din raioanele ţintă;
  • desfăşurate 12 întruniri ale juristului de proiect cu populaţia din raioanele ţintă, în special persoane dezavantajate. Peste 250 de beneficiari au primit consultare de calitate, care s-a referit atât la metode de soluţionare a situaţiei create, precum şi trimiteri la acte juridice. În cadrul seminarelor au fost distribuite diverse materiale informative, pentru şcoli, ONG-uri, APL, oficiu postal, agenţi economici şi participanţi la seminare.

Informarea şi educarea legală joacă rolul important pentru a spori capacitatea cetăţeanului de a se proteja împotriva riscului de ai fi prejudiciată sănătatea, securitatea, viaţa, sau afectate drepturile şi interesele legitime.

Proiectul este implementat de către Centrul Informaţional Tighina cu suportul financiar din partea European Endowment for Democracy.  

Coordonator de proiect

Tudor CÎŞLARU

www.cit.md

Articol adaugat de: David Cislaru