Seminarul Internaţional „Practici de success în susţinerea IMM din regiunea Bazinului Mării Negre”Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM a organizat în perioada 28 - 29 noiembrie 2012 seminarul ,,Practici de Succes în susţinerea IMM din regiunea Mării Negre”, care s-a desfăşurat la  Hotelul Regency, str. Sfatul Ţării 17.

Obiectivul conferinţei a fost sporirea accesului la informaţii privind mediul de afaceri din ţările bazinului Mării Negre, precum şi de a disemina cele mai bune practice din domeniul turismului, TIC şi maritim din Grecia, Bulgaria, Romanîa, Ucraina, Italia şi Republica Moldova.

În cadrul Proiectul “Black Sea Network for Regional Development (BlasNET)” s-a efectuat studii de fezabilitate privind necesităţile IMM-urilor în domeniul serviciilor de suport în afaceri, iar rezultatele acestora au fost prezentate la seminar.

Studiile au identificat problemele şi nevoile specifice ale grupurilor ţintă din fiecare ţară din regiune, iar partenerii vor găsi soluţii optime pentru redresarea situaţiei.

În cadrul evenimentului au participat partenerii proiectului: Agenţia Regională pentru Antreprenoriat şi Inovaţii – Varna (RAPIV), Bulgaria; Universitatea Aristotel din Salonic - Comitetul de Cercetare Privind Inovaţia Urbană şi Regională (URENIO), Grecia; Patronatul IMM Constanta (PIMM), România, Agenţia pentru Dezvoltare Economică din Sevastopol, Ucraina, Odisseus, Italia (partener asociat) precum şi organizaţii pentru susţinerea IMM-urilor agenţii de dezvoltare a antreprenoriatului, organizaţii care reprezintă IMM-uri, specialişti de la universităţi, experţi în afaceri care pot oferi asistenţă de specialitate şi antreprenori.

De asemenea, la eveniment  au fost invitaţi Directorul Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism din Moldova, dna Svetlana Lazăr, reprezentantul Simpals, dl. Dorian Doronceanu, Directorul Vatrei strămoşeşti din Moldova, dl. Laţcu Anton şi Managerul în vînzări, dl. Catalin - Mihai ANGHEL din Constanţa, Romania.

Workshop-ul a oferit posibilitatea identificării prin intermediul colaborării, a schimbului de experienţă şi a efortului colectiv al partenerilor şi participanţilor soluţii pentru întărirea sectorului IMM-urilor şi pentru a stimula antreprenoriatul în ţările partenere în cele trei domenii pioritare industrie navală, ICT şi turism, iar studiile efectuate vor fortifica şi mai mult dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii.

 


telegram