La Cricova derulează un nou proiectInstitutul de Instruire in Dezvoltare «MilleniuM» a inceput din luna mai, derularea unui nou proiect la Cricova, care îşi propune să mobilizeze tinerii din comunitate şi să-i motiveze de a se implica în procesul decizional prin elaborarea Strategiei Locale de Tineret a or. Cricova si consolidarea Consiliului Local de Tineret din Cricova.
Proiectul „Promovarea politicilor de tineret la nivel local” este realizat de catre Institutul de Instruire in Dezvoltare „MilleniuM” in parteneriat Administratia Publica Locala a or. Cricova cu sustinerea financiara oferita de Ministerul Tineretului si Sportului al Republicii Moldova.
Scopul proiectului este de a imbunatati procesul de luare a deciziilor la nivel local prin incurajarea tineretului de a se implica activ in viata sociala a comunitatii.

  Proiectul contine urmatoarele activitati:
 1. Etapa 1. Elaborarea Strategiei Locale de Tineret a or.Cricova, prin organizarea a
  • 3 Forumuri Comunitare de Tineret
  • Atelier de Planificare Strategică
  • Analiza proiectului de Strategie Locală de Tineret la şedinta Consiliului orăşenesc Cricova
 2. Etapa 2. Consolidarea Consiliului Local de Tineret din Cricova prin organizarea a
  • Alegerea şi aprobarea noii componenţe a Consiliului Local de Tineret din Cricova
  • 5 seminare tematice pentru membrii Consiliului Local de Tineret din Cricova, cu următoarele tematici (Liderism şi Lucru în echipă, Managementul de proiect, Managementul financiar şi colectarea fondurilor, Monitorizare şi Evaluare, Crearea şi înregistrarea ONG)
  • În urma instruirii CLT va desfăşura activităţi de consolidare a cunoştinţelor acumulate la instruire

La 11 mai, în incinta Primariei or. Cricova a avut loc şedinţa de lansare a proiectului cu participarea actorilor sociali din comunitate, în cadrul căreia a fost semnat acordul de parteneriat cu APL pentru a asigura implicarea activă a reprezentanţilor APL în activităţile proiectului, contribuirea la analiza Strategiei şi ulterior în aprobarea acesteia, precum şi planificarea în bugetul local a cheltuielilor pentru implementarea Planului de Acţiuni al Strategiei Locale de Tineret.
La 26 mai, invităm tinerii din or. Cricova să participe la Forumul Comunitar de Tineret ce va fi axat pe problemele cu care se confruntă tinerii, pe soluţiile propuse de ei şi pe contribuţiile tinerilor la depăşirea dificultăţilor.