Academia Ideilor din Tiraspol a analizat problemele tineriloraltÎn perioada 24 martie – 7 aprilie membrii Academiei Ideilor II din Tiraspol au parcurs cel de-al doilea modul de studiu „Principalele probleme ale tinerilor din Transnistria: idei și soluții”.

În cadrul modulului, au fost identificate și discutate mai multe subiecte, cum ar fi:

- Angajarea tinerilor în câmpul muncii,
- Educarea non-formală: metodă alternativă de educație,
- Implicarea tinerilor în socitetatea civilă.

Fiind ghidați de către coordonatorul  regional al Academiei Ideilor, Dmitri Gavrilov și trainerul Liubov Miculet, membrii proiectului din Tiraspol au avut posibilitatea să analizeze cele mai actuale probleme ale tinerilor din stînga Nistrului.

Astfel, la ședința a doua din cadrul modulului, tinerii membri au avut de pregătit, conform metodologiei Academiei Ideilor, două subiecte: problema angajării tinerilor în câmpul muncii și  educarea non-formală.

La ședință a fost invitat și un expert, care a ghidat tinerii în identificarea și analizarea oportunităților.

Prima parte a ședinței a fost dedicată problemei angajării tinerilor. În urma discuțiilor, au fost evidențiate  următoarele aspecte:

  • La momentul actual, în partea stângă a Nistrului tinerii nu au mari perspective de a se angaja, deoarece guvernarea nu stimulează angajatorii să acorde acestora posturi de muncă,
  • Studiile obținute în cadrul universităților nu facilitează nici într-un mod tinerii absolvenți, sistemul de învățământ fiind o reminiscență a celui sovietic și necesită reforme urgente,
  • Este nevoie de dezvoltat cît mai multe politici de tineret.

Expertul a menționat că tinerilor trebuie să li se acorde mai multă atenție, deoarece ei sunt activi, optimiști, ambițioși și tind spre perfecționare.

În prezent, tinerii sunt foarte pasivi, indiferenți față de problemele societății. Expertul a dat de înțeles că există perspectivă de schimbare, începând chiar de la acest proiect ambițios, care demarează concomitent pe ambele maluri ale Nistrului.

Soluția pentru problema angajării tinerilor în câmpul muncii, expertul o vede prin dezvoltarea sferei serviciilor și turismului.

alt“Industria nu mai este actuală pentru Transnistria. Ea a fost distrusă, însă nu a fost înlocuită cu nimic. Domeniul militar, de asemenea, face parte din trecut. Trebuie să ne orientăm spre ceea ce solicită piața, ceea ce ar putea implica tinerii și ceea am putea oferi noi... Domeniul juridic și cel economic, preferate de tineri, ar putea fi înlocuite cu dezvoltarea turismului și prestării diferitor servicii. Spre asta trebuie să mergema menționat expertul.

În partea a doua a ședinței s-a discutat despre educarea non-formală, ca o metodă alternativă de educație. Tinerii membri ai Academiei Ideilor au relatat că la momentul actual, în partea stîngă a Nistrului aproape că nu există educație non-formală. Tinerii nu sunt informați despre existența anumitor oportunități de participare, ceea ce contribuie la inactivitatea lor în cadrul societății civile. Soluțiile propuse de membri au fost:

  • Dezvoltarea mai multor proiecte de educare non-formală,
  • Crearea unei campanii de informare prin rîndul tinerilor despre oportunități de participare și implicare (prin mass media, universități, internet)
  • Crearea ONG de tineret in Transnistria și stabilirea de parteneriate cu ONG-uri din partea dreaptă a Nistrului.

Expertul a susținut membrii privitor la soluțiile propuse, adăugând că educarea  non-formală este un element cheie în dezvoltarea unui tânăr specialist. De asemenea, dlui consideră că de la tinerii Proiectului Academia Ideilor II poate fi dat startul participării active a tinerilor în societatea civilă din Transnistria.

Prin urmare, membrii proiectului au fost încurajați să se implice și să continue discuțiile în mediul non-formal, prielnic generării ideilor și identificării soluțiilor.

Academia Ideilor din Tiraspol este un proiect regional, care demarează concomitent cu Academia Ideilor II din Chișinău. Proiectul se desfășoară în perioada martie – iunie 2012 și întrunește 22 tineri cu vârsta cuprinsă între 17 -26 ani.

Detalii http://www.academiaideilor.org/