Primarii și mărțișorii din Moldova au impresionat participanții la târgul municipalităților din Sud Estul Europei - NEXPO 2011

În perioada 9-13 martie 2011 o delegație compusă din 18 reprezentanţi ai autorităţilor locale (primari, preşedinţi de raioane, funcţionari publici şi expertţi) membri ai Congresului Autoritţilor Locale din Moldova (CALM) au promovat imaginea Republicii Moldova în cadrul Târgului Municipalităților din Sud Estul Europei – NEXPO 2011.

NEXPO 2011 a fost primul eveniment de acest fel în regiune, în cadrul căruia primarii și municipalitățile din întreaga Europă de Sud-Est s-au adunat pentru a prezenta abordările lor inovatoare în domenii de importanță majora pentru APL, cum ar fi incluziunea socială, eficienţa energetică, planificarea urbană, proiecte de înfrăţire, etc. Acest eveniment a fost organizat de NALAS (Rețeaua Asociațiilor Autorităților Locale din Europa de Sud-Est) şi Asociaţia Municipiilor şi Oraşelor din Federaţia Bosniei şi Herţegovinei, fiind co-găzduit de către primarul de Sarajevo. La expoziție au participat peste 100 de autorități locale și peste 1000 de vizitatori înregistrați, printre care și înalți oficiali europeni, reprezentanți ai guvernelor centrale, donatori, etc.

Pentru a asigura o reprezentare corespunzătoare a Republicii Moldova la această expoziție, CALM a organizat un concurs de preselecție la care au participat peste 80 de comunităţi locale, în rezultatul căruia au fost selectatate 18 comunităţi locale (oraşe, sate, comune şi raioane) reprezentate de primari, preşedinţi de raioane şi funţionari publici.

Inițiativa Congresului a fost susținută de către UNDP Moldova, GIZ și USAID, care au contribuit la acoperirea cheltuitelor de participare a delegației la NEXPO. Cu această ocazie, CALM aduce sincere mulțumiri donatorilor în cauză, sperând într-o colaborarea fructuoasă și pe viitor.

La Sarajevo, primarii noștri au amenajat două standuri, în care au expus materiale promoționale, obiecte reprentative naționale, imagini foto și video, etc. Delegaţia şi stendurile Republicii Moldova au atras o atenţie deosebită prin participarea activă şi originalitatea şi diversitatea obiectelor plasate în cadrul stendului şi care sunt reprezentative pentru Republica Moldova şi diferite regfiunie ale sale. Toţi vizitatorii care au vizitat stendurile Republicii Moldova au beneficiat de marţişori şi unele suvenire.

De asemenea aleșii locali din Republica Moldova au participat activ cu prezentări la seminare tematice, cum ar fi incluziunea socială, eficiența energetică, turismul durabil, etc.

Un eveniment deosebit, în cadrul NEXPO-2011, l-a reprezentat semnarea de către reprezentaţii APL din Republica Moldova a Convenției Primarilor pentru Eficienţă Energetică, prin care se deschid oportuniţăti de atragere de finaţări şi fonduri pentru comunităţile locale din Moldova în domeniul conservării şi eficienţei energetice. Totodată, convenția primarilor este un angajament al municipalităților semnatare să meargă dincolo de obiectivele politicii energetice a UE în ceea ce priveşte reducerea emisiilor de CO2 prin eficienţă energetică sporită şi producerea și utilizarea energiei regenerabile sau mai prietenoase cu mediul. În special, Convenţia primarilor a fost semnată de către reprezentanții următoarelor localități: Cahul, Leova, Chișcăreni (rn Sîngerei), raionul Ialoveni, Lipceni (rn Rezina), Rogojeni (rn Șoldănești), Budești (mun. Chișinău) etc.

La rîndul său, CALM a semnat cu Comisia Europeană un Acord privind recunoașterea și angajarea CALM-ului în calitate de structură de suport și promovare a Convenției primarilor pe teritoriul Republicii Moldova.

În cadrul aceluiasşi eveniment, conducerea CALM a profitat de ocazie pentru a organiza întâlniri cu conducători și reprezentanți ai unor instituții și organizații europene: Consiliul Europei, CEMR, Comitetul Regiunilor, etc. Astfel, Dna Badan Tatiana, Președintele CALM și Dl Viorel Furdui, directorul executiv al asociației au avut o întâlnire cu preşedintele Consiliului Europei, Keith Whitmore și secretarul Camerei regiunilor a Congresului Puterilor Locale și Regionale al Consiliului Europei (CPLRE), Jean-Paul Chauvet. În cadrul acestei ședințe a fost discutată situația autonomiei locale din Moldova, stadiul actual şi modul cum evoluează procesul de descentralizare, problemele majore cu care se confruntă autoritățile locale, relațiile CALM cu Guvernul central, necesitatea implementării conceptului integrator al guvernării locale pe plan intern și extern, formele și modalitățile de activizare a CALM-ului în cadrul CPLRE, modalitățile prin care CPLRE ar putea sprijini CALM și contribui la consolidarea rolului APL în Republica Moldova, etc.

De asemenea, conducerea CALM a avut o întâlnire cu Secretarul General al CEMR, Dl. Frédéric Vallier, drept urmare a solicitării CALM de a deveni membru al celei mai mari și importante organizații europene a autorităților locale și regionale. În cadrul întrunirii au fost discutate formele și modalitățile de asociere a CALM la CEMR (Consiliul European al Municipalităților și Regiunilor). Drept urmare al discuțiilor CALM a fost încurajat și invitat ca intr-o perioadă foarte scurtă de timp să profite de oportunitățile existente și să adere în calitate de membru cu drepturi depline la CEMR. În acest sens, CALM și-a asumat obligația ca la prima ședință al Biroului său executiv să pună în discuție chestiunea data, pentru ca în luna Aprilie biroul CEMR să poată adopta decizia de aderare a CALM la CEMR, iar în iunie la ședința consiliului director al CEMR aceasta decizie sa fie aprobată.

O altă întrunire importantă a CALM fost cea cu Alifonso Zardi, Șeful Departamentului pentru Democrație Locală și Regională și Bună Guvernare și cu Sylvia Ivanov, de șa Centrul de Expertiză pentru Reforma Administrației Publice Locale a Consiliului Europei, în cadrul căreia s-au discutat necesităţile şi posibilităţile CPLRE de a contribui la consolidarea capacităţilor CALM şi ale autorităţilor locale din Moldova în cadrul procesului de descentralizare.

Nu mai puțin importantă a fost și întîlnirea cu Directorul executiv al Asociației municipalităților din Federația Bosnia și Herțegovina și președintele asociației municipalităților din Republica Sirpska și cu primarul orașului Sarajevo, în cadrul căreia s-au discutat perspectivele de cooperarea și înfrățire.

În cadrul aceluiaşi eveniment a avut loc Adunarea Generală a Reţelei Asociaţiilor Autorităţilor Locale din Sud Estul Europei (NALAS) – www.nalas.eu, care a organizat NEXPO - 2011 şi membru a căreia este și CALM. În cadrul adunării generale, CALM a fost reprezentat de doi delegați (BADAN Tatiana, preşdintele CALM şi FOCŞA Gheoghe, vicepreşedintele CALM) și a participat la adoptarea unei Declarații adresate guvernelor naționale, UE, altor organizații internaționale privind necesitatea sporii atenţiei asupre guvernării locale şi creşterii rolului autorităţilor locale în toate procesele care au loc pe plan intern şi legate de integrarea europeană. Declarația și alte documente relevate pot fi accesate pe site-ul CALM (www.calm.md).

Articol adaugat de: Anastasia Badan