IDIS „Viitorul” a semnat un Acord de colaborare pe 3 ani cu Fundaţia germană „Hanns Seidel”La 20 septembrie 2010, IDIS „Viitorul” a semnat un Acord de colaborare pe 3 ani cu Fundaţia germană „Hanns Seidel. Acordul prevede desfăşurarea unor module de training pe instituţiile europene pentru angajaţii Ministerului Afacerilor Interne, pentru ca aceştia să înţeleagă mai bine ce reforme pe sectorul de securitate trebuiesc întreprinse o dată cu avansarea negocierilor. Totodată, va fi relansată Şcoala de liderism politic, care timp de doi ani (2007-2008) a pregătit 50 de tineri lideri. Aceştia au urmat o serie de cursuri teoretice pe: sisteme electorale, partide politice, management al crizelor, cercetare sociologică, politici publice şi grupuri de interese.

„Sunt sigur că bazându-ne pe această colaborare, vom contribui la o mai bună cunoaştere a Uniunii Europene de către actorii statali şi non-statali din Republica Moldova. Misiunea IDIS Viitorul este apropiată de ce a Fundaţiei Hanns Seidel. Ceea ce ne uneşte este că suntem think-tankuri şi suntem preocupaţi deopotrivă de analiză şi educaţie civică.”, susţine directorul Institutului de Colaborare şi Contacte Internaţionale al Fundaţiei, Christian Hegemer, care a venit la Chişinău cu ocazia semnării Acordului.

La rândul său, directorul administrativ al IDIS „Viitorul”, Liubomir Chiriac, a menţionat: „Impactul proiectelor pe care le vom derula ca parte a acestui acord va fi unul benefic pentru democratizarea şi europenizarea Republicii Moldova.”

Pentru următorii 3 ani, sunt preconizate următoarele activităţi:

  • 2010-2011 – Analiza percepţiei unor categorii profesionale asupra instituţiilor europene. Editarea şi prezentarea unui Raport asupra modului în care înţeleg UE diverse grupuri profesionale. Mobilizarea actorilor statali şi non-statali din RM pentru o campanie de educaţie publică, prin crearea de vizibilitate, motivaţie şi claritate asupra beneficiilor integrării. Grupurile ţintă: poliţie, medici, APL, profesori şcolari. Proiectul coincide cu intensificarea negocierilor asupra Acordului de asociere UE-RM. Durata – 10-12 luni.
  • 2011 – 2012 – Implicarea societăţii civile şi actorilor non-statali în monitorizarea performanţelor de politici şi rezultate ale administraţiei capitalei municipiului Chişinău. Analiza transparenţei instituţiilor sale executive, procesului bugetar, planificării urbanistice generale. Constituirea şi menţinerea unei platforme de dialog şi consultare asupra deciziilor de politici municipale, asigurarea condiţiilor necesare pentru evaluarea serviciilor livrate cetăţenilor şi a procesului de luare a deciziilor. Creşterea capacităţii de expertiză şi participare a societăţii civile în relaţia cu primăria, preturile, consiliul municipal, birourile teritoriale ale Guvernului, etc. Proiectul va începe după încheierea alegerilor locale planificate în 2011. Durata: 12 luni.
  • 2012 – 2013 – Planificarea şi lansarea unui Program integrat de instruire politică pentru lideri tineri cu potenţial de creştere în RM. Dezvoltarea unui Modul anual de instruire politică. Programul de instruire va îmbina anumite cursuri teoretice (legislaţie electorală, sociologie politică, teoria grupurilor, interpretarea datelor sociale şi politice) cu aplicaţii practice (comunicare politică, management strategic de campanie, advocacy). Programul va fi structurat pe 2 nivele: primul nivel, de bază – primele 6 luni (câte 2 cursuri săptămânal, pe parcursul primelor 3 luni), un stagiu de 1 lună şi continuarea aplicaţiilor practice (câte 1 curs săptămânal în următoarele 2 luni). Metodologia de training va cuprinde: cursuri prezentate de experţi naţionali şi internaţionali, ateliere de dezbateri, cursuri interactive, simulări, vizite de documentare şi interacţiune în cadrul unor partide, autorităţi locale, centre de cercetare. Durata: 12 luni.

Acordul de colaborare semnat la 20 septembrie curent la Chişinău reprezintă continuarea firească a unui proiect finalizat cu succes de IDIS „Viitorul” şi finanţat de Hanns Seidel, intitulat „Moldova la porţile Europei, construind sinergii naţionale şi locale”. Astfel, IDIS „Viitorul”, în parteneriat cu Institutul European din România, a instruit în aprilie 2010 peste 30 de oficiali ai Guvernului RM, care participă la negocierea capitolelor Acordului de asociere cu UE. În iunie 2010, alţi 25 de funcţionari publici au urmat un training pe legislaţia Uniunii Europene în domeniul protecţiei concurenţei şi achiziţiilor publice. Totodată, 450 de reprezentanţi ai autorităţilor publice locale din peste jumătate din localităţile Republicii Moldova au învăţat cum să scrie şi să administreze proiecte europene.

De-a lungul celor 17 ani de activitate, IDIS „Viitorul” şi-a făcut numeroşi parteneri (locali şi internaţionali), bucurându-se de respectul lor, în cadrul unor reţele internaţionale din care face parte (PASOS, EPIN, Stockholm Network, etc). IDIS este singura organizaţie nominalizată într-un clasament global efectuat de Programul pentru Think-tank-uri şi Societate Civilă al Universităţii din Pennsylvania, SUA.

În anul 2010, IDIS „Viitorul” s-a afiliat Reţelei Stockholm, Trialog (Austria) şi Danish Development Research Network.

Pentru mai multe informaţii, contactaţi: Coordonatorul relaţii publice al Institutului pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, Laura Bohanţov, tel: 221844, e-mail laura.bohantov@viitorul.org