Termen extins: Laolalta angajează Manager FinanciarTermen extins: Laolalta angajează Manager Financiar

AO „Laolaltă” este asociația obștească fondată în 2020 din membrii Inițiativei „Împreună Împotriva Covid-19”. Misiunea organizației este să contribuie la dezvoltarea mediului de voluntariat, prin promovarea spiritului civic, empatiei și solidarității în societate, în care fiecare persoană se poate implica și contribui la dezvoltarea comunității sale.

Despre job

Căutăm persoane care împărtășesc valorile noastre și care vor contribui la dezvoltarea inițiativei. Fiecare viitor/oare angajat/ă va trebui să semneze Codul de Etică care, în primul rând prevede, tratarea refugiaților cu demnitate, respect, empatie și grijă. Înțelegând că refugiata/refugiatul e în primul rând un om într-o situație extrem de dificilă și nu reprezentantul unui grup etnic, social, etc.

Scopul general al postului:

 • coordonarea activităților necesare eficientizării activității de contabilitate și raportare financiara și asigurarea organizării corecte a evidenței contabile în conformitate cu prevederile Legii contabilității.

Sarcinile și responsabilități:

 • Organizarea și desfășurarea în mod eficient a activității financiar-contabile a organizației în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova;
 • Întocmirea și prezentarea rapoartelor financiare și fiscale în termenii stabiliți de legislație;
 • Asigurarea şi răspunderea de îndeplinirea la termen a rapoartelor;
 • Întocmirea și prezentarea rapoartelor financiare intermediare (lunare sau trimestriale) și finale pe proiecte conform cerințelor partenerilor și finanțatorilor;
 • Efectuarea controlului asupra reflectării pe conturile contabile a tuturor operațiunilor financiare a organizației;
 • Asigurarea și răspunderea pentru elaborarea balanței de verificare la termenele stabilite de legislația în vigoare;
 • Răspunderea de efectuarea inventarierii anuale generale a bunurilor organizației;
 • Menținerea controlului financiar asupra operațiunilor financiare, asigurând aplicarea corectă a tuturor mecanismelor de control intern în conformitate cu regulile, reglementările, procedurile partenerilor, donatorilor și legislația în vigoare;
 • Participă la administrarea procurărilor și achizițiilor de bunuri și servicii respectând regulile și procedurile de aprobare stabilite de donatori.

Competențe și calificări necesare:

 • Studii superioare în contabilitate/ finanțe;
 • Experiență de muncă în domeniul financiar al ONG-urilor de cel puțin 1 ani;
 • Experiența de lucru cu softul contabil 1C;
 • Experiența de lucru cu donatori străini va constitui un avantaj;
 • Capacitatea de a vorbi și de a scrie fluent în limba româna, limba rusă și scris în limba engleză;
 • Abilități excelente de interacțiune și comunicare;
 • Abilități de a lucra independent și în echipă;
 • Responsabilitate, corectitudine și punctualitate;
 • Abilități și experiență de utilizare a calculatorului (MS Word, Excel etc).

Oferim:

 • Program de lucru part time sau full time, regim flexibil; 
 • Locul de muncă din oficiu situat în centrul orașului;
 • Salariu 11 000 net (pentru program part time), 22 000 net (pentru program full time)
 • Un mediu prietenos de lucru cu o echipă multidisciplinară;
 • Activități de teambuilding.

Dosarul de aplicare trebuie să conțină:

 • CV-ul (de maxim două pagini) în format PDF
 • Scrisoare de motivare (de maxim o pagină) în format PDF
 • Numele la două persoane pentru recomandă

Dacă te regăsești în cele menționate mai sus transmite dosarul de aplicare până pe 26/03/2023, ora 18:00 pe adresa hr@laolalta.md cu titlul „Manager financiar”

Vă așteptăm cu drag în Echipa Centrului Comunitar!

LAOLALTĂ își rezervă dreptul de a nu selecta, sau de a selecta unul sau mai mulți candidați în rezultatul acestui anunț de post vacant. De asemenea, LAOLALTĂ, își rezervă dreptul de a lua în considerare candidații/candidatele care aplică la acest post și pentru alte poziții similare în cadrul proiectelor LAOLALTĂ, la aceeași categorie și cu descrierea cerințelor față de post, experiență și cerințe educaționale similare.

Doar candidații/ele preselectaț/ei vor fi contactați/te.

Datele personale vor fi procesate de LAOLALTĂ doar pentru scopuri de angajare.

NB: Procesul de selectare se va desfășura în conformitate cu politica de resurse umane a LAOLALTĂ  fără a discrimina candidații pe criterii de naționalitate, rasă, etnie, religie sau credință, sex, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, orientare politică, statut social sau pe baza oricărui alt criteriu.