Psychologist for the Children Center "Rainbow of Hope"Articol adaugat de: Natalia Postolachi

Curcubeu Sperantei

Introduceti descrierea imaginii

. Cunoștințe:

- cunoștințe în psihologia;

- cunoștințe de operare la calculator;

- cunoașterea limbii române și a limbii ruse.

Abilități: abilități de proiectare și organizare, abilități de conducere, abilități de comunicare eficientă, abilități de soluționare a conflictelor,  rezistență la stres, adaptabilitate rapidă, abilități de luare a deciziilor, abilități de lucru manual (mâini dibace).

Atitudini și comportamente: atitudine orientată către copil,  politeţe, persoană energică si amabilă; atitudine pozitivă şi conciliantă în relaţiile cu copiii şi colegii, disciplină, punctualitate, creativitate, implicare activă, atitudine responsabilă față de lucrurile materiale din Centru, receptivitate în realizarea sarcinilor, responsabilitate. 

În activitatea sa psihologul respectă următoarele obligaţii:

 • Realizează psihodiagnoza sferei cognitive şi a personalităţii copiilor plasaţi în Centru.
 • Consiliază copiii şi personalul Centrului.
 • Întreţine convorbiri individuale şi de grup cu
 • Realizează programe psihocorecţionale şi dezvoltative cu copiii.
 • Realizează teme psihoprofilactice cu copiii.
 • Colaborează cu personalul Centrului (pedagog social, educatorii) în vederea elaborării planurilor individuale pentru copii, ţinînd cont de particularităţile de vîrstă şi cele individuale ale copilului.
 • Participă la soluţionarea problemelor cu conotaţie psihologică existente în cadrul Centrului.
 • Colaborează cu profesotii şcolii unde studiază copiii Centrului (situaţia şcolară, gradul de integrare şi adaptare în cadrul clasei).
 • Colaborează cu comisia medico-psiho-pedagogică (pregăteşte actele împreună cu asistentul social şi pedagog social, însoţeşte copilul la comisia respectivă).
 • Colaborează cu psihologii din alte centre similare.
 • Se implică în caz de necesitate împreună cu asistentul social în soluţionarea situaţiei copilului, vizitînd instituţii vizate în această problemă.
 • Analizează atitudinea copilului vi-a-vis de familia biologică.
 • Realizează lucrul cu părinţii privind integrarea copilului în familie.
 • Împreună cu asistentul social pregăteşte copilul pentru întîlnirea cu membrii familie biologice şi a familiei extinse.
 • Elaborează planuri şi rapoarte lunare pînă la data de 28 a lunii; rapoarte şi proiectări anuale pînă la data de 25 decembrie
 • Realizează seminarii cu personalul Centrului.
 • Respectă principiul confidenţialităţii privind discuţiile în cadrul şedinţelor cu personalul.

Termen de limita 18.11.2022

CV pe Email curcubeulsperantei42@gmail.com

Persoana de Contact: Natalia Postolachi 07943370

telegram