Cerere de exprimare a interesului: șofer/angajat administrativ (consultanți individuali)Articol adaugat de: UCIP IFAD

Unitatea Consolidată pentru Implementare Programelor IFAD (UCIP IFAD) a fost creată în anul 2000 de către Guvernul Republicii Moldova pentru a implementa programele de dezvoltare rurală și agricolă finanțate din contul Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD), cu sediul în Roma, Italia. Actualmente, UCIP IFAD implementează în Republica Moldova două proiecte – Proiectul de Reziliență Rurală (IFAD VII) și Proiectul Îmbunătățirea Capacităților pentru Transformarea Zonei Rurale (IFAD VIII).

Guvernul Republicii Moldova a recepționat finanțare de la IFAD pentru implementarea Proiectului de Reziliență Rurală (PRR) și intenționează să aplice o parte din aceste resurse pentru recrutarea serviciilor oferite de un consultant individual care va activa în calitate de șofer/ funcționar administrativ.

În acest sens, UCIP IFAD intenționează să angajeze un șofer local/angajat administrativ care, sub îndrumarea și supravegherea managerului financiar UCIP IFAD, va asigura conducerea sigură și transportarea în siguranță a membrilor echipei și/sau a altor funcționari și vizitatori de rang înalt.

Șoferul/angajatul administrativ va demonstra o abordare orientată spre client, un înalt simț al responsabilității, curtoazie, tact și capacitatea de a lucra cu oameni de diferite medii naționale și culturale. Aceasta va fi o poziție cu normă întreagă, cu beneficii sociale. Șoferul va avea sediul în birourile UCIP IFAD. Numai candidații locali vor fi luați în considerare. Șoferul va asigura întreținerea zilnică corectă a vehiculului/lor atribuit prin reparații minore în timp util (verificarea uleiului, apei, bateriei, frânelor, anvelopelor, spălării autoturismelor etc.) și va aranja alte reparații pentru a se asigura că vehiculul este păstrat curat cu scopul de a gestiona la timp activitățile curente.

 

Serviciile solicitate în anunț au drept scop contractarea unui șofer/angajat administrativ cu următoarele atribuții și responsabilități:

1. Furnizarea de servicii de șofat sigure.

2. Utilizarea corectă a vehiculului/lor.

3. Întreținerea zilnică a vehiculului atribuit.

4. Furnizarea de asistență administrativă și logistică.

Atragem atenția consultanților interesați asupra politicii IFAD privind combaterea spălării banilor și combaterii finanțării terorismului și a politicilor revizuite IFAD privind prevenirea fraudei și corupției în activitățile și operațiunile sale. Acesta din urmă stabilește dispozițiile IFAD privind practicile interzise. În plus, IFAD încearcă să asigure un mediu de lucru sigur, fără hărțuire, inclusiv hărțuire sexuală, și fără exploatare și abuz sexual în activitățile și operațiunile sale, așa cum este detaliat în politica sa de prevenire și răspuns la hărțuire sexuală, exploatare și abuz sexual.

Consultanții interesați de această poziție nu vor avea niciun conflict de interese real, potențial sau perceput în mod rezonabil cu UCIP IFAD. Consultanții cu un conflict de interese real, potențial sau perceput în mod rezonabil vor fi descalificați, cu excepția cazului în care se aprobă selectarea acestora în mod explicit și în așa circumstanțe de către IFAD, Roma.

Consultanții potențiali sunt considerați a avea un conflict de interese dacă a) au o relație care le oferă informații necuvenite sau nedivulgate despre sau influență asupra procesului de selecție și a executării contractului sau b) au o relație de afaceri sau de familie cu un membru a consiliului de administrație al clientului sau a personalului său, a Fondului sau a personalului său sau a oricărei alte persoane care a fost, a putut sau ar putea fi implicată în mod rezonabil direct sau indirect în orice parte a (i) pregătirii anunțului, (ii) procesul de selecție pentru această achiziție sau (iii) executarea contractului. Consultanții au obligația permanentă de a dezvălui orice situație de conflict de interese real, potențial sau perceput în mod rezonabil în timpul pregătirii dosarului de participare, a procesului de selecție sau a executării contractului. Nedivulgarea corectă a oricăreia dintre situațiile menționate poate duce la acțiuni adecvate, inclusiv descalificarea consultantului, rezilierea contractului și orice altul, după caz, în conformitate cu Politica IFAD privind prevenirea fraudei și corupției în proiectele și operațiunile sale.

UCIP IFAD invită acum consultanții individuali eligibili să-și manifeste interesul pentru furnizarea serviciilor de șofer/angajat administrativ. Consultanții interesați ar trebui să furnizeze informații care să demonstreze că au calificările necesare și experiența relevantă pentru a presta serviciile solicitate sub forma unui Curriculum Vitae (CV), a unei copii scanate a permisului de conducere și a 2-3 referințe profesionale de la angajatorii anteriori incluse în CV (nume, prenume, date de contact). Consultantul va fi selectat în conformitate cu metoda de selectare a consultanților individuali (ICS) stabilită în Manualul de achiziții IFAD care poate fi accesat la https://www.ifad.org/documents . Interviurile (format fizic și/sau online), inclusiv testul de conducere, vor fi realizate ca parte a procesului de selecție.

CALIFICĂRI ȘI ABILITĂȚI NECESARE:

  • Permis de conducere valabil;
  • Educație medie sau superioară de specialitate. Diploma universitară în științe tehnice este un avantaj.
  • Experiență în activități administrative, de preferință într-o organizație internațională;
  • Cunoașterea limbii română și rusă. Cunoașterea limbii engleze este un avantaj;
  • Abilități excelente de comunicare, inclusiv inter-personale;
  • Experiență în muncă administrativă / logistică;
  • Cunoștințe bune Word și/sau Excel.

CRITERIILE DE SELECTARE le găsiți AICI

Orice cerere de clarificare privind acest anunț trebuie transmisă prin e-mail la adresa de mai jos procurement@ucipifad.md până cel târziu la 27 septembrie 2021. Clientul va oferi răspunsuri la toate cererile de clarificare până la 29 septembrie 2021.

Expresiile de interes sub formă de CV (cu includerea a 2-3 referințe profesionale cum este solicitat mai sus) și copia permisului de  conducere valid trebuie să fie livrate în formă scrisă la adresa de mai jos (personal, sau prin poștă, sau prin fax sau prin e-mail) până la 30 septembrie 2021.

Attn: Nadejda Russu

Republica Moldova, Chişinău,

Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt 162

of. 1307, MD-2004

Tel: (+373 22) 22 50 46

E-mail: procurement@ucipifad.md

telegram