Cerere de oferte de prețuri pentru servicii de organizare a unui seminar de instruireNr. ref. 4 din 13.06.2024

Asociația Promo-LEX intenționează să organizeze un seminar de instruire pentru echipa sa de observatori pe termen lung, în perspectiva alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova și a referendumului republican constituțional din 20 octombrie 2024.

Data organizării evenimentului: 23-25 august 2024

Locația: în afara or. Chișinău, în raza de max. 50 km de la oraș.

Durata: 3 zile.

Număr de participanți: 60 de persoane.

În vederea organizării evenimentului, solicităm oferte de prețuri pentru următoarele servicii:

Nr.

Serviciu

Descriere serviciu

Nr. unități

Preț per unitate MDL/ TVA inclus

Preț per unitate MDL/ TVA 0

Total MDL/ TVA inclus

 

Total MDL/ TVA 0

1

Chirie sală de conferință

capacitatea de cca. 60 persoane

1 sală amenajată cu scaune, mese, tablă flipchart și cu o conexiune bună la internet

(3 zile x 8 ore de chirie)

3 zile

sau

24 ore

   

 

 

2

Chirie echipament de proiecție

Proiector și ecran de proiecție

(3 zile x 8 ore de chirie)

3 zile

sau

24 ore

       

3

Chirie 4 spații amenajate sau săli de conferință/spații de lucru

capacitatea cca. 15-20 persoane fiecare


4 săli amenajate cu scaune, mese, tablă flipchart și cu o conexiune bună la internet

(4 spații x 1 zi)

4 spații

       

4

Cazare

Camere single sau double/twin 

(60 pers. x 2 nopți)

Vă rugăm să indicați anexat numărul și tipul camerelor disponibile.

120 persoane

sau

nr. unități

       

5

Pauză de cafea

Meniul pauzelor include cafea naturală, ceai în asortiment, frișcă, zahăr, plăcințele sau fursecuri în asortiment.

(60 pers. x 5 pauze de cafea)

Câte 2 pauze/zi (2 zile)

1 pauză (a 3-a zi)

300 unități

       

6

Mic dejun

(60 pers. x 2 dejunuri)

Vă rugăm să prezentați meniul în anexă la Ofertă. În cazul în care dejunul este inclus în prețul cazării, vă rugăm să indicați acest lucru.

120 unități

       

7

Prânz

(60 pers. x 3 prânzuri)

Vă rugăm să prezentați meniul în anexă la Ofertă.

180 unități

       

8

Cină

(60 pers. x 2 cine)


Vă rugăm să prezentați meniul în anexă la Ofertă.

120 unități

       

9

Apă plată

Apa plată (sticle) cu volum de 0.5 l

(4 sticle/pers. pe zi – 2 zile;

2 sticle/pers. a 3-a zi)

600 unități

       

 

TOTAL

   

Vă rugăm să prezentați oferta conform formularului atașat sau într-un format similar. 

Formular Ofertă Comercială

 

Note!

 • În cadrul concursului sunt eligibile să participe companii care prestează servicii de cazare şi alimentație publică și dețin licență și certificare relevantă.
 • În cazul în care serviciile propuse în ofertă urmează să fie furnizate de către doi sau mai mulți prestatori (persoane juridice separate), care aplică în cadrul acestui concurs printr-un singur dosar, acest fapt trebuie menționat expres în documentul respectiv. Astfel, oferta trebuie să includă datele de contact și tot pachetul de documente indicat în termenii de referință, pentru fiecare prestator în parte.
 • Alte servicii/condiții precum spații de parcare auto disponibile, echipament de sonorizare în sala (sălile) de conferințe vor constitui un avantaj.

Promo-LEX își rezervă dreptul să modifice cantitatea și specificațiile serviciilor sus-menționate în limita fondurilor disponibile. Numărul final de participanți și volumul serviciilor vor fi comunicate cu 2-3 zile înainte de eveniment.

Dosarul de aplicare trebuie să conțină următoarele elemente:

 • Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice/Licența;
 • O scurtă prezentare a ofertei tehnice (condițiile de cazare și alimentare, sălile de conferințe/spațiile suplimentare de lucru solicitate, existența spațiilor de parcare etc.) și/sau link la pagina web unde aceste condiții pot fi vizualizate;
 • Oferta comercială, prezentată conform tabelului de mai sus;
 • Meniul propus pentru serviciile de alimentație publică (mic dejun, prânz, cină și pauza de cafea).

Dosarul de aplicare mai trebuie să conțină:

 • Datele de contact ale ofertantului;
 • Numele persoanei de contact;
 • Date bancare;
 • Semnătura persoanei autorizate;
 • Ștampila ofertantului.

Criterii de selecție a ofertantului:

 • Oferta în corespundere cu cerințele prevăzute în prezenta cerere;
 • Raportul preț-calitate.

Data limită de prezentare a ofertelor: 24 iunie 2024, ora 10:00.

Oferta trebuie completată în limba Română și expediată prin e-mail la adresa: tender@promolex.md cu mențiunea “Ofertă de prețuri pentru servicii de organizare a unui seminar de instruire”.

Dosarele de aplicare incomplete sau care vor fi depuse după termenul limită nu vor fi examinate.

Doar ofertanții preselectați vor fi contactați.

Pentru informații suplimentare: Daniela Angheluța, Manageră de Granturi și Procurări, Asociația Promo-LEX,  e-mail: daniela.angheluta@promolex.md, mob. +373 69811240.

--------------

Asociația Promo-LEX este o organizație neguvernamentală, apolitică, nonprofit, care îşi desfășoară activitatea pe întregul teritoriu al Republicii Moldova. Organizația are drept scop dezvoltarea democrației și apărarea drepturilor omului în Republica Moldova, inclusiv în regiunea transnistreană. Misiunea acesteia constă în promovarea și apărarea drepturilor omului; consolidarea proceselor și instituțiilor democratice; dezvoltarea societății civile.