Cerere oferte pret DESIGN_CEVVC_2023În atenția: Companiilor de proiectări

INVITATIE la licitație

Procurare servicii tehnice de proiectare retele ingineresti

Data: 20 septembrie 2023

Denumire proiect: Livada Moldovei                                                                     

Sursa de finanţare: Contract de finantare FI N 83.887 (MD) Serapis N 2014-0041 

Contract Ref.: Shopping # DESIGN_CEVVC_2023

 

Stimați Domni/ Doamne,

Vă invităm să prezentați oferta de preţ pentru prestarea următoarelor servicii tehnice (cu livrabilă):

  • Executarea proiectului tehnic de execuție a rețelelor inginerești pentru Construcția Stațiunii didactico-experimentale în horticultură, în cadrul Centrului de Ехсеlеnță îп Viticultură și Vinificație din Chișinău (CEVVC Stăuceni), conform Caietului de Sarcini, pct.4 „Sarcini si responsabilități” și anexele la email;

 Beneficiar final: Centrul de Ехсеlеnță îп Viticultură și Vinificație din Chișinău (CEVVC Stauceni), adresa: mun.Chișinău, com.Stăuceni, str. Grătiești 1

 Termenul limită de prezentare a ofertelor de preț: 05 octombrie 2023, ora 10:00 AM.

Ofertele, în plic sigilat, se prezintă fizic la adresa:

UCIMPRSVV,

or. Chișinău, str. Calea Basarabiei 18, etaj 2, bir. 10

Pentru a primi Documentul de tender, Caietul de Sarcini și toate actele relevante, Va rugam sa transmiteti o solicitare oficiala la email: office@winemoldova.md

Articol adaugat de: fruitgarden