Cerere de oferte de prețuri pentru organizarea unui trainingCerere de oferte de prețuri pentru organizarea unui training

REF: COP 16 din 14.08.2023

Asociația Promo-LEX planifică organizarea unui training pentru participanții în cadrul celei de-a doua runde a Programului „Bugetarea Participativă în Școli”.

Activitatea este organizată în cadrul Programului Democrație, Transparență și Responsabilitate, implementat  cu suportul financiar al Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID).

Data organizării evenimentului: 28 septembrie – 1 octombrie 2023 sau 5-8 octombrie 2023

Locația: în or. Chișinău și/sau în raza de max. 50 km de la oraș

Durata: 3,5 zile

Număr de participanți: 33 de persoane

În vederea organizării evenimentului, solicităm oferte de prețuri pentru următoarele servicii: 

Nr. Serviciu Descriere serviciu Preț per unitate MDL/ TVA inclus și TVA 0 Nr. unități Total MDL/ TVA inclus și TVA 0
1 Cazare 33 persoane  x 3 nopți.

Se solicită:

3 camere SNGL și

15 camere DBL cu paturi separate.

Vă rugăm să indicați anexat numărul și tipul camerelor disponibile.

Persoană per noapte / sau cameră per noapte 99 unități  
2 Chirie sală/ spațiu pentru conferințe

/ capacitatea 35 – 50 persoane

Sala să fie amenajată cu scaune, mese, tablă flipchart Per zi sau per oră  3,5 zile

(28 ore)

 
3 Chirie echipament de proiecție Proiector și ecran de proiecție Per zi sau per oră 3,5 zile

(28 ore)

 
4 Pauză de cafea 33 persoane x 8 pauze de cafea.

Meniul pauzelor să includă cafea naturală, ceai în asortiment, frișcă, zahăr, patiserie și fructe de sezon (moldovenești).

Per persoană/

porție

264 unități  
5 Mic dejun 33 persoane x 3 dejunuri. Vă rugăm să prezentați meniul anexat. În cazul în care dejunul este inclus în prețul cazării, vă rugăm să indicați acest lucru. Per persoană/

porție

99 unități  
6 Prânz 33 persoane x 4 prânzuri.

Vă rugăm să prezentați meniul  anexat.

Per persoană/

porție

132 unități  
7 Cina 33 persoane x 3 cine.

Vă rugăm să prezentați meniul anexat.

Per persoană/

porție

99 unități  
8 Apă plată Apa plată (sticle) cu volum de 0.5 l sau o alternativă (filtru etc.) Sticle / altceva 231 unități  
TOTAL  

Vă rugăm să prezentați oferta după modelul de mai sus sau unul similar.

Notă: În cadrul concursului sunt eligibile să participe companii care prestează servicii de cazare şi alimentație publică și dețin licență și certificare relevantă.

Promo-LEX își rezervă dreptul să modifice cantitatea și specificațiile serviciilor sus-menționate. Numărul final de participanți și volumul serviciilor vor fi comunicate cu 2-3 zile înainte de eveniment.

Alte cerințe:

În cazul în care serviciile propuse în ofertă urmează a fi livrate de către doi sau mai mulți prestatori (persoane juridice separate), care aplică în cadrul acestui concurs într-o singură Ofertă, acest fapt trebuie indicat expres în ofertă. În așa caz, oferta trebuie să includă datele de contact și tot pachetul de documente, indicat în termenii de referință, pentru fiecare prestator în parte.

Oferta trebuie să mai includă:

  • Prețurile pentru fiecare tip de serviciu trebuie să fie indicate cu TVA inclus și la cota TVA0 (obligatoriu).

Proiectul este scutit de TVA. Asociația Promo-LEX va oferi documentele justificatoare prestatorului selectat.

  • Meniul detaliat pentru toate mesele propuse (mic dejun, prânz, cină și pauze de cafea)
  • Descrierea sau prezentarea generală a locației propuse pentru organizarea evenimentului. Descrierea va include date și informații generale despre locație și poze ale camerelor, sălilor de curs/conferință, spațului adiacent etc. În cazul în care, există o pagină web unde este prezentată locația vă rugăm să indicați linkul.
  • Copia Licenței/Extrasului din Registrul de Stat;
  • Datele de contact ale companiei;
  • Persoana de contact;
  • Rechizitele bancare ale companiei;
  • Semnătura persoanei autorizate.

Criterii de selecție a ofertantului:

  • Oferta corespundere cerințelor cererii de oferte;
  • Raportul preț-calitate.

Data limită de prezentare a ofertelor: 21 august 2023, ora 18:00.

Ofertele vor fi transmise la adresa de e-mail: tender@promolex.md cu mențiunea “Ofertă de prețuri pentru servicii de organizare a unui training”.

Doar ofertanții preselectați vor fi contactați.

 Asociația Promo-LEX este o organizație neguvernamentală și non-profit. Vom aprecia oferirea unor reduceri pentru serviciile solicitate.
Pentru informații suplimentare, contactați:
Daniela Angheluța, Manageră de Granturi și Procurări,
GSM: 069811240, e-mail: daniela.angheluta@promolex.md