Echipamente pentru Centrul de monitorizare a traficuluiEchipamente pentru Centrul de monitorizare a traficului

 

Procedura de achiziție: de valoare mică

Scopul achiziției este: Achiziționarea echipamentelor pentru Centrul de monitorizare a traficului.

Termen limită de depunere a ofertelor: 16 iunie 2023, 15:00

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut

 

Anunțuri și informații:

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1686224087674

 

 

 

 

Equipment for Traffic monitoring center

 

Procurement procedure: Low value

Purpose: Procurement of equipment for Traffic monitoring center

Deadline for tender submission: June 16, 2023, 15:00

Award criterion: Lowest price

 

Notices and information:

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1686224087674