Cerere de Exprimare a Interesului pentru Selecția Companiei de ConsultanțăDenumirea subproiectului:  PROGRAM DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PEDAGOGIC (PACÎP)

Nr. Acord subfinanțare: MD-MOED-6542-ASF-C-01 Nr. ReferinţăMD-A.MATEEVICI-350289-CS-CQS

Titlul sarcinii: Elaborarea proiectului și a conceptului de design a spațiului „Aleea Hub-uri educaționale” și a sălii “Open space education” (selecția companiei)

Instituția publică Colegiul ”Alexei Mateevici” din Chișinău, în scopul implementării subproiectului Program de asigurare a calității în învățământul pedagogic (PACÎP) a primit subfinanțare de la Ministerul Educației și Cercetării din Republica Moldova în cadrul realizării Proiectului învățământului superior din Moldova finanțat de către Banca Mondială și intenționează să aplice o parte din surse pentru servicii de consultanță.

Prin implementarea subproiectului sus menționat, Colegiul își propune modernizarea și dotarea a 6 hub-uri/laboratoare și a unui spațiu educațional deschis, după cum urmează:  sala “Open space education” și  6 clase de studii „Aleea Hub-uri educaționale” - ”MetaMint hub”, “MultiMedia hub”, “Ecology hub”, “Digital hub”, “VideoTeh hub”, “Smart hub”, precum și promovarea unităților de curs: robotică, educație pentru mediu, managementul proiectelor educaționale, etc. pentru specialitățile: Învățământ primar și Educație timpurie; dezvoltarea pe platforma colegiului a unităților de curs digitizate, transformarea în tradiție a  conceptului “Zilele ușilor deschise”.

Obiectivele subproiectului se identifică prin:

 • Crearea hub-urilor educaționale deschise la nivel local pentru dezvoltarea cunoștințelor, abilităților, competențelor elevilor necesare pentru a se adapta cât mai ușor la imperativele timpului, în special la cele ce țin de dezvoltarea durabilă în domeniul pedagogic;
 • Îmbunătățirea competențelor profesionale a elevilor racordate la cerințele pieței muncii prin intervenții specifice domeniului educațional;
 • Sporirea accesului la educație prin digitizarea unor conținuturi curriculare din domeniul pedagogic;
 • Creșterea numărului de candidați înscriși / selectați, inclusiv al băieților, la programele de formare profesională din domeniul pedagogic.

Elaborarea proiectului și a conceptului de design a spațiului „Aleea Hub-uri educaționale” și a sălii „Open Space Education” se va efectua pentru o suprafață  totală de 412 m2 care include 6 laboratoare digitale: Sala 20 ”MetaMint hub”(44,1m2) ; Sala 21“ MultiMedia hall” (46,2m2); Sala 22 “ Ecology hub” (47,5m2);  Sala 24 “ Digital hub” (47 m2); Sala 25 “ VideoTeh hub” (42,1 m2);  Sala 26 “ Smart hub” (82,9m2), a coridorului aferent 157 mși o sală multifuncțională “Open space education” cu suprafața de 123,8 m2. Suprafața totală de 590,6 m2. Precum și elaborarea devizelor de cheltuieli cu cantitățile de lucrări și prețurile estimative pentru cele 2 proiecte.

Termenii de referință (TOR)  sunt anexați la prezenta cerere de exprimare a interesului sau pot fi găsiți pe următorul site web: www.cpam.md   sau obținuți expediind o solicitare la următoarea adresa electronică: ludmilacuroz@gmail.com

Instituția publică Colegiul ”Alexei Mateevici” din Chișinău invită companiile de consultanță eligibile  ("Consultanți") să își exprime interesul pentru prestarea serviciilor de elaborare a proiectului și a conceptului de design a spațiului „Aleea Hub-uri educaționale” și a sălii “Open space education”

Consultanții interesați vor expedia informații care să demonstreze că au calificările necesare și experiența relevantă pentru prestarea Serviciilor.

Criteriile de selecție sunt:

 1. Experiență generală
 • Minim 3 ani experiență în domeniul proiectării;
 • Minim 3 ani experiență în domeniul design-ului interior;
 • Familiarizarea cu tendințele moderne în spațiile educaționale sau proiecte similare din țările europene;
 1. Experiența specifică
 • Minim 3 ani experiență în domeniul proiectării rețelelor electrice:
 • Minim 1 proiect de design dezvoltat pentru spații similare în ultimii 3 ani, cu atașarea copiilor contractelor și a actelor de predare – primire;
 • Capacitatea tehnică și profesională de a livra proiectele în termeni restrînși;
 1. Experiența profesională a personalului-cheie implicat în realizare a sarcinii
 • Echipa Consultantului va include minim _2_ persoane-cheie: proiectant rețele electrice, designer interior.
 • Proiectantul certificat în domeniul Instalații și rețele electrice va dispune de minim 3 ani experiență în domeniu;
 • Designer-ul certificat în domeniu va dispune de minim 3 ani experiență în domeniu design-ului interior;
 • Managerul de proiect să posede cunoaștere avansată a limbii române, atât oral cât și scris.

Experții cheie nu vor fi evaluați la etapa de stabilire a Listei scurte.

 Se atrage atenția consultanților interesați asupra secțiunii III, punctele 3.14, 3.16 și 3.17 din "Regulamentul privind achizițiile pentru debitorii IPF" iulie 2016, revizuite în noiembrie 2017 și august 2018 ("Regulamentul privind achizițiile"), care stabilește politica Băncii Mondiale privind conflictul de interese.

Consultanții se pot asocia cu alte companii pentru a-și îmbunătăți calificările, dar ar trebui să indice clar dacă asociația este sub forma unei asocieri mixte și/sau a unui contract de subconsultanță. În cazul unei asocieri, toți partenerii din asociere vor fi răspunzători solidar pentru întregul contract, dacă sunt selectați.

Compania de consultanță va fi selectată în conformitate cu metoda de selecție – “Selecția bazată pe calificarea consultanților”, prevăzută în Regulamentul de achiziții.

Informații suplimentare pot fi obținute la adresa de mai jos în timpul programului de lucru

de la 08:00 până la 17:00.

Propunerile trebuie să fie expediate la adresa de mai jos (personal, sau prin poștă, sau prin fax, sau prin e-mail) până la  data de: 20.06.2023, ora 11:00, (ora locală a Moldovei), indicând titlul sarcinii pentru care se aplică.

 Colegiul „Alexei Mateevici” din Chișinău

Adresa: or. Chișinău, str. Puskin 54

Tel/fax: 0 22 220 241

E-mail: ludmilacuroz@gmail.com