Asociaţia INOVATRIUM anunță concurs pentru selectarea furnizorilor de servicii - asigurare locaţie curs, pauză cafea, masă şi cazareSe va desfășura două sesiuni de antreprenoriat, unde se estimează aprox. 20 de participante / serie de curs, din regiunile Chişinău şi Transnistia (Malul stâng al Nistrului). Cele 2 (două) serii de curs se vor derula în paralel în perioada 15-19 iunie 2023. Vor fi prezenți aproximativ 40 de beneficiari.

Asociaţia INOVATRIUM este partener în cadrul proiectului "Femei – lidere de astăzi. Pacea de mâine" coordonat de AO HELP (lider de parteneriat) şi implementat cu susținerea UN Women, și finanțat de Fondul Femeilor pentru pace și asistență umanitară. 

Obiectivul major al proiectului este sprijinul și implicarea femeilor localnice, dar și refugiatelor din Ucraina în viața economică, socială și politică a Republicii Moldova. Proiectul este implementat în perioada februarie 2023 – decembrie 2023.

Asociaţia INOVATRIUM este o organizație non-guvernamentală din România care și-a început activitatea în anul 1999. De-a lungul activității a contribuit la promovarea drepturilor femeii şi sprijinirea antreprenoriatului feminin, înregistrând următoarele rezultate: peste 55 de afaceri finanţate (80% deţinute de femei, peste 1,5 mil. euro investite în startup-uri din România, deschiderea unei şcoli de management şi antreprenoriat feminine, formarea antreprenorială a peste 500 de persoane (70% femei), formare în management a peste 1300 de persoane (98% femei), consilierea antreprenorială a peste 600 de persoane (75% femei), derularea a 5 competiţii de finanţare a planurilor de afaceri, informarea şi conştientizarea a peste 8 milioane de persoane, peste 100 de campanii şi evenimente de informare susţinute la nivel local, regional şi naţional, peste 80 de proiecte pentru sprijinirea grupurilor vulnerabile (femei, tineri, comunităţi marginalizate), peste 5000 de femei victime ale violenţei în familie şi abuzului sexual sprijinite pentru a ieşi din starea de vulnerabilitate, iniţierea primului proiect de lege privind violenţa domestică în România realizat şi lansat de societatea civilă, devenit ulterior o lege distinctă (Legea 217/2003).

 Pe durata contractului, furnizorul/furnizorii selectaţi vor asigura următoarele tipuri de servicii în aceeaşi locaţie, pentru fiecare dintre cele două serii de curs derulate în paralel: Condiții de participare - Formular_oferta

Condiții pentru participare la concurs:

  • Disponibilitatea oferirii serviciilor într-o singură locaţie, în cantităţile solicitate şi în perioada planificată: 15-19 iunie 2023;
  • Asigurarea serviciilor la un nivel calitativ cu alocarea de personal corespunzător, corelat cu cantităţile solicitate, pentru a asigura un flux optim; 
  • Experiență în furnizarea de servicii similare - cel puțin 3 evenimente similare.

Structura ofertei:

❗  Datele generale ale companiei (denumirea, date de contact, etc.) sau CV-ul companiei

❗  Oferta de preț cea mai avantajoasă, conform Anexei 1, respectând indicatorul calitate/preț. Oferta nu trebuie să conțină TVA, organizația va oferi toate documentele confirmative companiei prestatoare de servicii. Prețul trebuie fixat în lei şi valabil cel puțin (30) de zile calendaristice după termenul limită de prezentare a ofertei.

Procedura de aplicare:

  • Termenul-limită de prezentare a dosarului de aplicare este 30 mai 2023, ora 18:00
  • Dosarele de aplicare vor fi prezentate în format electronic la adresa inohelp23@gmail.com cu mențiunea „Concurs selectare servicii asigurare locatie curs, pauza cafea, masa si cazare pentru participantii la sesiuni antreprenoriat”
  • Pentru eventuale întrebări vă rog contactați : 067232223, Victoria Captari - Expert egalitate de gen.