Achiziționarea modulelor pentru citirea, preluarea și transmiterea datelor la distanță prin LoraWan 868  MHz compatibil cu contoarele volumetrice, Antennelor Lorawan 868 MHz, GPS, VPN inclusiv modem 3G pentru transmiterea de date la server și a platformeiSubiect: Achiziționarea modulelor pentru citirea, preluarea și transmiterea datelor la distanță prin LoraWan 868  MHz compatibil cu contoarele volumetrice, Antennelor Lorawan 868 MHz, GPS, VPN inclusiv modem 3G pentru transmiterea de date la server și a platformei de colectare a datelor Lorawan cu generarea automată a rapoartelor, cu posibilitatea de exportare către programe MSOffice Excel (softul).

Numărul cererii de Oferte (RfQ): FY23-CM-IMC-CAL (01)

Data lansării:  19 mai 2023, 17:00 (ora locală din Chișinău)

Data limită pentru adresarea/primirea întrebărilor:  01 iunie 2023, 10:00 (ora locală din Chișinău)

Data limită pentru depunerea ofertei: 09 iunie 2023, 10:00 (ora locală din Chișinău)

Scurtă descriere a Programului Comunitatea Mea (CM)

Programul Comunitatea Mea își propune să consolideze Administrația Publică Locală, pentru a deveni mai eficientă, mai transparentă și mai responsabilă față de cetățeni, și pentru a consolida capacitatea administrațiilor locale să răspundă nevoilor cetățenilor. Detaliile sunt disponibile la adresa: https://www.irex.org/project/comunitatea-mea-my-community

Scopul: Programul Comunitatea Mea (CM), administrat de Consiliul pentru Cercetări şi Schimburi Internaționale (IREX) și finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID),  pentru achiziționarea  modulelor pentru citirea, preluarea și transmiterea datelor la distanță prin LoraWan 868  MHz compatibile cu contoarele volumetrice, Antenelor de tip Lorawan 868 MHz, GPS, VPN inclusiv modem 3G pentru transmiterea de date la server și a platformei de colectare a datelor Lorawan cu generarea automata a rapoartelor, cu posibilitatea de exportare către programe MSOffice Excel (softul) în cadrul Proiectului de Cooperare intermunicipală pentru îmbunătățirea serviciului intercomunal de distribuție a apei în comunitățile Călărași, Nișcani și Tuzara,  după cum urmează:

Tipul bunurilor/ echipamentelor/accesoriilor

Numărul de unități

Module pentru citirea, preluarea și transmiterea datelor la distanță prin LoraWan 868 MHz compatibil cu contoarele volumetrice PD-LFC

3100

Antenna Lorawan 868 MHz, GPS, VPN inclusiv modem 3G pentru transmiterea de date la server

Numarul final urmeaza a fi determinat în funcție de specificul concentratorului cu antenă ofertat

 ( ce acopera - 3100 unități de apometre)

Platforma de colectare a datelor Lorawan cu generarea automată a rapoartelor, cu posibilitatea de exportare către programe MSOffice Excel (softul)

1

(Cost pentru soft inclusiv instalarea pe minim 2 calculatoare și instruirea personalului)

Termenele limită:

 • Dacă Aplicanții au întrebări sau clarificări, pot trimite întrebări sau clarificări la tender.cm.md@irex.org până la data de 01 iunie 2023, 10:00 (ora locală din Chișinău).
 • IREX va publica răspunsurile sale cel tîrziu la data de 05 iunie 2023 pe https://tender.md.irex.org/ro/info , pe aceeași pagină unde este plasată Cererea de Ofertă sub forma unui Buletin de achiziții, incluzând o descriere a întrebărilor, dar fără a preciza sursa acestora,
 • Data limită pentru depunerea ofertelor: 09 iunie 2023, 10:00 (ora locală din Chișinău). Ofertele recepționate după ora 10:00 (ora locală din Chișinău), 09 iunie 2023, vor fi considerate ca depuse cu întârziere și nu vor fi evaluate.

Termenul estimativ de livrare: Iunie 2023 – Noiembrie 2023

Instrucțiuni:

 1. Pentru mai multe informații referitoare la Cererea de Ofertă FY23-CM-IMC-CAL (01), vă rugăm să consultați:
 • Instrucțiunile și Datele Cererii de ofertă (Secțiunea 2 din RfQ);
 • Specificațiile și cerințele tehnice obligatorii (Secțiunea 3 din RfQ).
 1. Ofertele trebuie să conțină următoarele formulare:
 • Formularul de depunere a ofertei (Anexa I)
 • Formularul de Ofertă Tehnică (Anexa II)
 • Formularul de Ofertă Financiară (Anexa III)
 • Formularul privind Experiența și prestația anterioară (Anexa IV) și
 • toate celelalte documente așa cum este menționat în Secțiunea 2: Instrucțiunile și Datele Cererii de ofertă.
 1. Cerințe pentru depunerea ofertei:
 • Vă rugăm să scanați, să semnați și să trimiteți oferta Dvs. prin e-mail la adresa: tender.cm.md@irex.org
 • Linia de subiect al e-mailului trebuie să conțină: „RfQ FY23-CM-IMC-CAL (01), Denumirea companiei Dvs.”
 • Ofertele recepționate după ora 10:00 (ora locală din Chișinău), 09 iunie 2023, vor fi considerate ca depuse cu întârziere și nu vor fi evaluate.
 1. Doar companiile înregistrate oficial în Republica Moldova sunt eligibile să depună oferte.
 2. Ofertele trebuie să fie scrise în una dintre următoarele limbi: engleză, română sau rusă.
 3. Toate prețurile indicate în oferta financiară trebuie să fie corecte, rezonabile, calculate în Dolari S.U.A. (USD) și trebuie să fie indicate cu aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere (TVA 0%).

Proiectul Comunitatea Mea este înregistrat cu numărul 8721138910631 în LISTA proiectelor de asistență tehnică în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale, pentru aplicarea scutirilor la impozitul pe venit, accize, taxe vamale, taxe pentru efectuarea procedurilor vamale, taxe pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, precum şi aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere pentru mărfurile şi serviciile destinate acestora (Anexa nr.1 la Hotărârea de Guvern nr.246 din 08.04.2010 cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale şi vamale aferente realizării proiectelor de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte).

 1. Odată ce oferta a fost depusă, prețurile sunt fixe și în nici un caz NU vor fi supuse unor majorări. Ofertele depuse care sunt subiectul ajustării prețurilor vor fi respinse.
 2. Prețul Bunurilor/echipamentului/accesoriilor trebuie să corespundă în totalitate (în proporție de 100%) cu specificațiile prevăzute în Secțiunea 3 (Specificațiile și cerințele tehnice obligatorii și trebuie să includă: garanția, schimbarea elementelor deteriorate, etc., (cu excepția TVA) precum și costurile de transportare și de asigurare a bunurilor/echipamentelor/accesoriilor, suportate până la livrarea bunurilor/echipamentelor/accesoriilor și a Serviciilor Conexe la destinația finală (către locația de implementare a proiectului) în țara IREX (Republica Moldova), Manuale de utilizare, instruirea utilizatorilor la locația de implementare a proiectului. Ofertele parțiale și sau incomplete vor fi respinse ca fiind necorespunzătoare.

IMPORTANT !

 • Cerințele privind sursa și naționalitatea

Aplicantul trebuie să se asigure că țara sursă a echipamentelor/bunurilor achiziționate nu se regăsește în lista țărilor interzise de către USAID. ADS 310 - https://www.usaid.gov/ads/policy/300/310 - prevede următoarele: Nu pot fi achiziționate servicii de la furnizori cu naționalitate din țări desemnate de USAID drept „surse interzise”. În plus, nici o marfă nu poate fi achiziționată din țările care sunt desemnate ca surse interzise. Lista țărilor desemnate ca surse interzise poate fi găsită aici: https://www.usaid.gov/ads/policy/300/310mac și aici https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information.

Dacă IREX stabilește că Aplicantul a achiziționat orice mărfuri sau servicii în cadrul atribuirii de contract aferente acestui RfQ, contrar cerințelor acestei dispoziții și a primit recompensă în acest scop, IREX poate cere aplicantului să restituie întreaga sumă a achiziției.

Sursa și naționalitatea dorită a achizițiilor ar fi țările Uniunii Europene, Moldova, Ucraina, etc. Vă rugăm să verificați linkul de mai sus pentru a vedea lista țărilor care sunt desemnate ca surse interzise înainte de a expedia oferta dvs, deoarece țările sursă pot fi în țările interzise ale USAID și nu vor fi acceptate.

RfQ-ul este emis în limbile engleză și română. În caz de neconcordanță între conținutul RfQ și traducerea în limba română, sensul în limba engleză va prevala.

IREX Moldova nu întreprinde nici un fel de acțiuni ce ar discrimina vreun aplicant sau potențial aplicant, de exemplu, dar fără a se limita la, prin reținerea, impactul negativ sau prin negarea accesului echitabil la beneficii sau servicii, pe baza unui criteriu de discriminare. Criterii de discriminare includ: rasa, culoarea, religia, sexul, naționalitatea, dizabilitatea, vârsta, orientarea sexuală, informațiile genetice, starea civilă, starea parentală, apartenența politică sau statutul de veteran.

Pentru mai multe informații cu privire la această achiziție, vă rugăm să accesați: https://tender.md.irex.org/ro/info