Anunț de achiziție a produselor alimentare neperisabile și de primă necesitate

Anunț de achiziție a produselor alimentare neperisabile și de primă necesitate

Asociația Obștească Banca de Alimente invită agenții economici interesați să participe la concursul de achiziție a produselor alimentare neperisabile și de primă necesitate (kit-uri de primă necesitate).

Achiziția se va efectua în cadrul proiectului:

,,STRENGHTENING THE RESILIENCE OF THE REFUGEES ARRIVING IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA AND HOSTING COMMUNITY AS A CONSEQUENCE OF THE UNPRECEDENTED HUMANITARIAN CRISIS IN THE REGION

Condițiile concursului:

 1. Oferta și documentele solicitate urmează a fi întocmite electronic, având număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și aplicată ștampila companiei.
 2. Agentul economic trebuie să dețină certificatele de calitate, conformitate și de siguranță ale produselor ofertate (acestea vor fi prezentate la etapa de semnare a contractului).
 3. Ofertele urmează a fi expediate doar de către agenții economici ce dețin autorizările, licențele pentru vânzarea și distribuirea produselor oferite.
 4. Pentru a fi considerată validă, oferta trebuie să conțină lista produselor alimentare (Anexa 1) cu prețurile oferite.
 5. Dosarul trebuie să conțină următoarele documente:
  – Oferta comercială cu descrierea produsului;
  – Poze pentru produsele ofertate;
  – Scrisoare de garanție privind disponibilitatea livrării întregului lot ofertat.

Condițiile de livrare:

 • Livrarea Bunurilor se efectuează de către Vînzător în termenele prevăzute de graficul de livrare (5 zile din momentul semnării contractului).
 • Disponibilitatea de a livra produsele gratuit la o distanță de 40 km.
 • Livrarea se va efectua cu transportul vânzătorului specializat și autorizat, conform graficului agreat.

Ofertantul câștigător trebuie:

 • să prezinte documentaţia de însoţire a Bunurilor precum:
  1. Certificatul de înregistrare a firmei;
  2. Copia declarației sau a certificatului de conformitate;
  3. Copia certificatului de calitate;
  4.  Declarația pe propria răspundere, care presupune că ofertantul deține toate certificatele pentru produsele alimentare menționate în listă confirmată prin ștampila umedă a firmei.
 • să livreze Bunurile în condiţiile prevăzute în Contract;
 • să anunţe Cumpărătorul după semnarea Contractului, în decurs de 5 zile calendaristice despre disponibilitatea livrării Bunurilor;
 • să asigure integritatea şi calitatea Bunurilor pe toată perioada de până la recepţionarea lor de către Cumpărător;
 • vânzătorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

Termenul limită de expediere a ofertelor – 07.04.2023 inclusiv.

Modalitatea de expediere a ofertelor:

 • prin email la adresa: banca.alimente@gmail.com indicându-se în subiectul mesajului „Ofertă pentru produse alimentare + Denumirea