Asociația Obștească HOMECARE solicită oferta de prețuri pentru achiziția ferestrelorAsociația Obștească  „HOMECARE” solicită oferta de prețuri pentru achiziția ferestrelor în cadrul proiectului „Organizarea unui Centru de Plasament pentru persoanele vulnerabile care caută ajutor și adăpost la mănăstirea Zăbriceni, inclusiv refugiați ucraineni, finanțat de Fondul Internațional Vișegrad.

Scopul acestei solicitări este semnarea unui contract care va avea drept obiect livrarea bunurilor, în limita condițiilor prevăzute în Anexă, necesare pentru realizarea activităților aferente proiectului sus-menționat (amenajarea încăperilor Centrului de Plasament).

Cererea de oferta  poate fi vizualizata la link-ul de ma jos:  

Solicitare de oferta_ferestre

Perioada pentru informații și clarificări.  Până la 07 aprilie 2023.

Data limită pentru depunerea ofertei este.  14 aprilie 2023, ora 17:00.

Oferta va fi perfectată conform formularului anexat, semnată de persoana abilitată, scanată și expediată la adresa de e-mail: valentin.fiodorov@gmail.com  cu mențiunea:  Oferta_ferestre, sau  în cutia poștală  mun. Chișinău, str. Gheorghe Cașu nr.4.

 

Pentru informații suplimentare:

Persoană de contact: Valentin Fiodorov

Email: valentin.fiodorov@gmail.com